Rotary Danmarks Hjælpefond RDH

Distrikt 1480 er rigtige gode til at arbejde med projekter

Som medlem af Rotary Danmarks Hjælpefonds ( RDHs) forretningsudvalg og bestyrelse er det rigtig spændende at følge aktiviteterne i klubberne i relation til etablering og gennemførsel af projekter. Sidste år skrev jeg, at distrikt 1480 scorede kassen. Det gør vi sådan set også i år. I forhold til de bevilgede projekter har vi i 1480 fået tildelt 24,4 % af den samlede bevilling. Det fører os til en andenplads, men igen set i forhold til medlemstallet og antal klubber i distrikt 1480 bliver det til en flot førsteplads ligesom sidste år.

Vi har i år haft færre penge i RDH at arbejde med og kassen er allerede tom. Men det betyder ikke, at vi har stoppet med at behandle ansøgninger. Skulle der komme flere penge ind ved frivillige bidrag, i montren i Københavns Lufthavn opstillet af Rotary eller ved tilbageførte midler, så har vi en prioriteret liste som vi bevilger ud fra.

Det er meget forskelligt, hvad klubberne søger midler til og hvor mange midler, man søger. Det spænder fra kr 6000 til  kr. 60.000. Det sidstnævnte beløb er det maksimale beløb en klub kan søge om pr. år. Nogle klubber søger til udenlandske projekter, - andre til meget lokale projekter.

Lad mig komme med nogle eksempler:

Roskilde Rotary Klub arbejder med et projekt i Gambia, hvor der skal opføres en ny sundhedsklinik, som primært skal bruges til fødsler. Den eksisterende klinik er uden el og vand, - derfor vil de bevilgede midler blandt andet gå til etablering af brønd, toiletfaciliteter, kloak, støbning af fundament. Klubben havde indsamlet kr. 50. 000 og søgte om en bevilling på kr. 50.000 og det blev bevilget. Samme klub har også søgt om kr 7000  til tremmesenge til en dagpleje i Nepal, som er bevilget. Roskilde Rotary Klub  har derefter ikke mulighed for at søge flere midler fra RDH i dette rotaryår.

Store Heddinge Rotaryklub  søgte om kr. 6200 fra RDH, idet de selv havde indsamlet kr 6200. Midlerne skulle gå til et dagcenter for demente ( Nichen). Konkret skulle midlerne bruges til små daglige aktiviteter og udflugter, der kan højne livsglæden hos demente borgere. Pengene er bevilget.

Skælskør Rotaryklub ønskede at støtte Julemærkehjemmet i Skælskør med i alt kr. 62.000 og søgte om kr. 24.000 fra RDH idet klubben selv have indsamler det samme beløb. Det resterende beløb er søgt i District Grant.   Beløbet blev bevilget af RDH. Skælskør Rotary Klub har valgt at støtte udvidelsen af de aktiviteter som Julemærkehjemmet i Skælskør tilbyder deres børn. Den nye aktivitet giver en mulighed for at bruge vandet omkring Julemærkehjemmet, som en del af børnenes udvikling, derfor har Julemærkehjemmet søgt om hjælp til gennemførsel af projektet – Anskaffelse af Paddle-Bords, våddragter m.v. til brug for aktiviteter for børnene på Julemærkehjemmet i Skælskør, - en mere hensigtsmæssig adfærd og en forbedret livskvalitet uden mobning.

I kan læse meget mere om projekterne, - om bevillinger og afslag, både fra vores eget distrikt og fra andre distrikter på Hjælpefondens hjemmeside https://www.rotary.dk/districts/rotary-danmarks-hjaelpefond.

Der er også her I kan hente ansøgningsskemaet og læse om, hvorfor og hvordan I kan indbetale frivillige bidrag. Der er brug for pengene.

Ulla
Ulla Koch/ RDH 1480