RLI - Rotary Leadership Institute

KÆRE ROTARIANER
Rotary Leadership Institute (RLI) er et godt tilbud til dig, der

 • ønsker at udvide dit Rotary netværk
 • vil gøre en forskel i din klub
 • vil forbedre dine lederkompetencer
 • vil øge din viden om Rotary
 • véd, at du skal være klubpræsident.

RLI er et kort intensivt internationalt kursusforløb, som vi også tilbyder i distrikt 1440.

Kurset omfatter 3 moduler, der gennemføres på 3 lørdage kl. 8-16:

                        RLI-14 den 25. september, 23 oktober og 20. november 2021 i Randers.

Distriktet har besluttet, at RLI er gratis for rotarianere i distrikt 1440 hele rotary-året 2020/21.

Du vil modtage en øget viden om Rotary og nyttige ledelsesværktøjer til brug i klubben, og du bliver en endnu mere entusiastisk og udviklingsorienteret rotarianer. Herudover modtager du kursusmaterialer og fortæring.

Vi arbejder på kurset bl.a. med disse emner:

 • Lederskab i en frivillig organisation (Rotary)
 • Serviceprojekter og Rotary Foundation
 • Medlemsudvikling
 • Analyse af en Rotaryklub
 • Rotarys muligheder
 • Kommunikation og PR
 • Deltagelse i internationale opgaver
 • Strategi og planlægning.

Uddannelsen gennemføres som dialogbaseret og interaktiv undervisning med højt tempo, stor aktivitet, og udnyttelse af dit engagement og din professionelle baggrund.

Underviserne er engagerede rotarianere, som har deres undervisningskompetencer fra deres professionelle arbejde og fra deres virke i Rotary.

Ansøgning:

Da RLI-kurser har været aflyst hele 2020 på grund af corona-situationen har vi en længere liste med forhåndstilmeldte kursister, som skal afvikles forud for generelle ansøgninger om deltagelse i RLI. Ansøgningsskemaer vil som sædvanlig være udsendt til din præsident, hvortil du kan henvende dig med evt. spørgsmål.

Ansøgning til RLI-14 i Aalborg området er ikke muligt, da kursus er fuldt booket.

Meddelelse om optagelse vil ske senest den 1.september 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig og til at fortælle mere om programmet, som du også kan finde i overskrifter på nedenstående dokumenter.

Venlig hilsen

Jes Berg Gertsen, distriktsguvernør 2021/22
Flemming Larsen, leder af RLI

DOKUMENTER TIL DOWNLOAD:

 

RLI folder maj 2021.pdf

Emneoversigt.pdf