6. Rotary Leadership Institute (RLI)

Et uddannelsesprogram for Rotary 

Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikt program, som har fokus på lederudvikling i næsten alle Rotary-distrikter over hele verden.

RLI er ikke en officiel del af Rotary International, men Rotary International anbefaler alle rotarianere at deltage i kurserne.

 

RLI tilskynder klubberne til at give de rotarianere, som viser engagement og vilje til at tage ansvar som klubbens mulige kommende ledere, en særlig indføring i Rotary-viden og i lederrollen – begge egenskaber, som er af vital betydning i frivillige organisationer som Rotary.

 

Hvorfor RLI?

Rotary Leadership Institute (RLI) udbyder kurser bestående af 3 moduler, som afvikles på lørdage i tidsrummet 8.30-16.00. Kurserne henvender sig til engagerede Rotarianere, som gerne vil vide mere og lære mere om Rotary. Kurset har sigte på at give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidigt med at vedkommendes netværk udbygges betragteligt. I distrikt 1480 har over 220 rotarianere gennemført RLI her 01. august 2023.

 

Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en stærk medspiller for den enkelte klub. Den fremadrettede udvikling i klubberne med netværk, humanitært arbejde og kulturudveksling stiller krav om, at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i fx Rotarys mange forskellige muligheder og programmer.

 

Også i forbindelse med at kommunikere Rotarys værdier og aktiviteter ud til omverdenen via digitale og skrevne medier får denne viden større og større betydning, og det gælder også, når vi i konkurrence med andre organisationer skal headhunte nye engagerede medlemmer til vores klubber.

 

RLI giver helt konkrete færdigheder til den enkelte og til vedkommendes klub. Noget som kan være til stor gavn for begge parter, når mål såvel som delmål skal nås.

 

Uddannelsen gennemføres som dialog baseret og interaktiv undervisning med højt tempo, stor aktivitet, og udnyttelse af deltagernes engagement og professionelle baggrund. Underviserne er engagerede rotarianere, som har deres undervisningskompetencer fra deres professionelle arbejde og fra deres virke i Rotary.

 

 

Har du spørgsmål til RLI-programmet eller tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Philip Green på mail philip (at) hg-ic.dk  eller på telefon 4880 5683

 

De næste RLI kurser ligger

i 2023 RLI 11 - 30. september,28. oktober og 25. november 
i 2024 RLI 12 - 27. januar - 24. februar og 23. marts  

Se FOLDER for RLI 11  
Se FOLDER for RLI 12 

Find ansøgningsskemaet for RLI 11 her 

 

Find ansøgningsskemaet for RLI 12 her 

 

OBS!
"Først-til-mølle-princippet" gælder, når holdene fyldes op. Derfor er det en god idé at ansøge, når du har besluttet dig, frem for at vente til fristudløbet.