Driftsstatus

13-06-2019

Torsdag den 13. juni 2019 Kl.: 10:35 gik vores hjemmeside ned, og var nede indtil kl.: 11:55 samme dag. Det skyldes IKKE vores hjemmeside, men en hardware fejl på en switch i netværket hos vores hostingfirma. Den blev skiftet og alt kørte igen som det skulle. Læs her
LØST 13. juni 2019

09-04-2019

Fejl i udskrivning af mødelisten. Det ser ud som om, det er tidligere oplysninger, der udskrives og at cashen derfor ikke er tømt. Samme fejl som visse andre steder. LØST 9. maj 2019

27-03-2019

 1. Hvis man ændrer klassifikation på et medlem, slår det ikke igennem og den gamle klassifikation vises stadig LØST
 2. Feltet til indskrivning af dødsdato vises ikke i Private oplysninger, så man kan ikke melde en personen død.  LØST

14-02-2019

Der kan ikke editeres i tekst-sider

Dvs. åbne sider, der er oprettet som undersider, nyheder, arrangementer eller projekter. Man får en fejl 500 hvis man prøver. LØST

28.01.2019

Luk for til- og afmelding til møder

Der er opstået problemer med møders automatiske luk for til- og afmeld. Det ser umiddelbart ud til, at alle møder lukker en time for tidligt. Linkfactory arbejder på sagen.LØST

21.01.2019

Uafklarede fejl og ændringer

Fejl (opstået i forbindelse med releases)

 1. Til-/framelding lukker for tidligt på glideren.
  Hvis et møde f.eks. skal lukkes for fra- og tilmelding kl. 11:45, så forsvinder glideren allerede kl 11:00 - den skal først forsvinde kl. 11:45 i det her nævnte eksempel
  . LØST
 2. Sitemap er helt smadret.
  Sitemap står nu i en enkelt kolonne. Den har tidligere været opdelt i kolonner.
   LØST
 3. På siden MIT ROTARY skal BRUGER erstattes af MIT ROTARY 
 4. Møder ser mærkelige ud.
  Bemærkningfelt og gæster er forsvundet fra møder. Det gælder alle møder på alle niveauer.
 5. Søg i dokumenter. 
  Når der søges i dokumenter, medtages ikke længere dokumenter fra hverkan lands-, AG- eller distriktsniveau.
   
 6. Profilfoto kan ikke slettes.
  Det ser ud til, at hvis der har været et profilbillede kan det ikke slettes men kun udskiftes med et andet foto. Det må ikke være et krav, at der SKAL uploades et nyt foto
  LØST
 7. YEP-logoet vises på rotary.dk sider
  Når man editerer en tilfældig underside på rotary.dk, vises YEP-logoet i editeringsmode, men i frontend vises det korrekt. 
  LØST
 8. Lukkede møder er ikke lukkede længere.
  Hvis et møde er lukket betyder det, at menige medlemmer ikke kan tilmelde sig. Det har virket fint, men nu kan menige medlemmer tilmelde sig lukkede møder. Se eksempelvis møderne 20. okt., 29. okt., 30. okt. og 30. okt på landsplan. Her kan alle tilmelde sig selvom møderne er lukkede. 
  LØST
 9. Kontaktperson kan ikke slettes. 
  For ophørte klubber har vi tidligere kunnet slette kontaktpersoner, mødedag og mødetidspunkt. Det kan vi ikke længere. Det giver ingen mening at have nogle kontaktpersoner fastlåst i en klub, der er ophørt og mødetidpunkt og -sted er også irrelevante.
 10. Responsivt design. 
  Menupunkter i den store topmenu vises forkert i responsivt design. Testet på smartphone, iPad og PC og alle steder er visningen forkert.
   LØST
 11. Feltet klassifikation i medlemsprofilen. 
  Klassifikation må kun ændres af en administrator. Det kan være administratorer på alle niveauer, der kan ændre dette felt. Men LF har lukket for alle adm. Undtagen landsadm.
 12. Log file. 
  Meet ID mangler på både lands- og distriktsniveau. Desuden mangler mouseover på Info kolonnen.

Ændringer (som vi har bedt om bliver gennemført)

 1. Udskrift af medlemsfolder 
  Udskrift af medlemsfolder svinger noget i kolonnebredde. Det må være muligt at holde en fast kolonnebredde, så alle tre kolonner er ens i bredden. 
 2. Mail/SMS
  I ledelse på et hvert niveau skal det være mulit at sende mail/SMS til alle i ledelsen i den respektive ledelse.
 3. Orlov (O) mangler i statistikken. 
  Status F, G og H vises i statistikken men O mangler.
 4. Ny status for klubmøder 
  Når man opretter et klubmøde skal det være muligt at vælge status INTET MØDE. Hvis denne status er valgt skal mødet ikke indgå i mødestatistikken.
 5. CSV export af møder 
  Når man danner en CSV fil fra et møde skal medlemmets funktion medtages.
 6. Mail til medlemmer med mødestatus ”Ikke mødt uden afbud”. 
  I dag kan man sende mails til medlemmer med mødestatus Tilmeldt, Afbud og Ubesvaret. Ikke mødt uden afbud skal ligeledes kunne vælges.
 7. Sletning af dokumenter. 
  Der skal laves en restriktion på, hvem der kan slette dokumenter. Kun administratorer må slette men alle skal stadig kunne uploade dokumenter.

Hvad var det der skete

Hvorfor døde vores hjemmeside lørdag den 17. november 2018 læs her

Ændringer 3.10.2018

Følgende punkter er her til morgen blevet sat i drift på rotary.dk

 1. Kun administratorer kan ændre i et medlems klassifikation
 2. I listevisning af Arrangementer på alle niveauer er sorteringen ændret, således at nyeste arrangementer vises øverst i listen og herefter faldende med ældste arrangement sidst i listen.LØST
 3. Driftsstatus er tilføjet i topmenuen.LØST
 4. Rotaractklubber kan igen søges fra søgemenuen.
 5. Der har været en fejl i mødelukning, men det er nu ændret til: Sættes "Registering lukket" skal alle muligheder for ændring af tilmeldt/frameldt/ikke mødt uden afbud/Andet relevant Rotarymøde være lukket, undtagen for de med adm. rettighed.LØST
 6. Hvis man er i tvivl om, hvilket distrikt en klub tilhører, kan man nu ved en mouseover på klubnavnet se distriktsnr.LØST
 7. Er man på en profilside og i tvivl om hvilke distrikter et medlems tidligere klubber ligger i, kan man også her ved en mouseover på klubnavn få vist distriktsnr.LØST
 8. Hvis et møde ikke er frigivet, vil det fremstå med lys gra tekst i mødekalenderenLØST

ændringer 19-09-2018

Kl. 10 i dag har Linkfactory released en del ændringer til vores live site. De væsentligste ændringer er:

 1. Gem-knappen på alle sider, hvor man kan gemme noget, er nu fast forankret i bunden af skærmbilledet. Det afhjælper de problemer, som nogen har syntes var irriterende, fordi man skulle scrolle op og ned for at finde Gem knappen. Tilføj flere medlemmer til et møde er forankret sammen med GEM-knappen.
 2. Når man søger i dokumenter kan man godt få rigtig mange sider vist. For lettere at kunne finde tilbage til et dokument har vi fået sat en sideindikator på søge siderne, så vi kan se side x af y sider.
 3. Uge- og månedsbreve kan nu delvis kopieres fra et tidligere uge-/månedsbrev. Det er udelukkende højrekolonnen, der bliver kopieret. Det er ud fra den betragtning, at højrekolonnen ofte indeholder næsten de samme oplysninger fra gang til gang.
 4. Visning af fødselsdagsflag er blevet tilrettet. Der var en fejl, idet ca. halvdelen af de medlemmer, der havde fødselsdag på en mødedag ikke fik vist deres flag.
 5. Hvis man laver en ændring på f.eks. mødekalenderen og går til ny side uden at gemme, så gemmes ændringen automatisk og man får en besked herom.
 6. Landsadm. kan nu trække logfiler på næsten alle de handlinger, der kan få indflydelse på vores database. Det er kun Asbjørn og undertegnede, der har den mulighed, men oplever I noget, der kræver en dyberegående undersøgelse, så henvend jer til en af os.

Undervejs

 1. Automatisk oprettelse af udvekslingsstudenter i deres klub. Det gælder både for in- og outbounds. Studenterne oprettes, når de er godkendt af klubben. De overføres til tidligere studenter ca. 3 måneder efter de er henholdsvis rejst hjem (inbounds) eller kommet hjem (outbounds). Profiloplysninger vil herefter kunne findes i listen over tidligere udvekslingsstudenterDELVIST - liste over tidl. studenter mangler
 2. Kalender på YEP-forsiden, som viser alle events for inbound studenter.
 3. Mulighed for frontend-redigering. D.v.s. at alle administratorer vil kunne rette direkte på en side uden at skulle gå i backendsat i bero pga. omkostningen
 4. Slette dokumenter skal være forbeholdt administratorer. Læsning er tilladt for alle.
 5. Bedre håndtering af dokumenter ved f.eks. at kunne oprette mapper på det sted, hvor man stiller cursoren. Desuden bedre muligheder for at flytte mapper og flytte flere dokumenter.
 6. Listevisning af arrangementer skal sorteres omvendt, således at nyeste arrangement vises øverst. LØST
 7. Når man står på en klubside, skal man kunne se hvilket distrikt klubben tilhørerLØST
 8. Når man er på en profilside, skal man kunne se hvilken klub medlemmet tilhørerLØST
 9. Det skal være muligt at sende mail og sms til alle i en ledelse uanset niveau.
 10. Bedre billedbeskæringsmuligheder.
 11. Markering for orlov mangler i klubstatistikken.
 12. Mulighed for ny mødetype: Intet møde
 13. Når man eksporterer medlemsdata skal medlemmets funktion i klubben medtages.
 14. Det skal være muligt at kunne sende mails til medlemmer, som har mødestatus "Ikke mødt uden afbud"
 15. På landsniveau skal man kunne oprette gruppemøder, der også medtager klubfunktionerLØST
 16. Møder der ikke er frigivet skal markeres i frontendLØST

27.08.2018 LOGIN PÅ IPADS OG IPHONES

Der har været problemer med, at det øverste logind felt ikke blev vist på iPads og iPhones, hvilket gjorde det næsten umuligt for brugere af disse devices at logge ind. Denne fejl skulle være afhjulpet pr. dags dat.

27.08.2018 TVANGSFELTER

Når et medlem bliver genindmeldt eller genindmeldt og flyttet til anden klub, har der været et problem, idet medlemmerne kunne aktiveres UDEN at der blev krævet de sædvanlige tvangsfelter indtastet. Det har givet problemer i dataudvekslingen med Rotary International. Systemet er derfor blevet ændret til at tvangsfelter (adressefelter) nu kræves indberettet.

Proceduren for aktivering er nu: Klik på Genindmeld. Du vil nu bllive bedt om at indtaste adressefelterne (de er markeret med en rød ramme). Når det er gjort, skal du igen klikke på Genindmeld og nu får du en datoboks, hvor aktiveringsdatoen skal indsættes. Slut af med at klikke på Geninmeld/Flyt knappen.

Oprettet af Birte Linnebjerg 20.09.2018