Ansøgningsskema / Samarbejdsaftale

Ansøgning om støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond skal foregå gennem en dansk Rotary klub eller et dansk Rotary distrikt.

TRYK HER OG FIND ANSØGNINGSSKEMAET
 

TRYK HER HVIS I HAR BEHOV FOR AT LAVE EN RDH SAMARBEJDSAFTALE
 

VÆRD AT VIDE INDEN EN ANSØGNING SENDES 

BETINGELSER

For at der kan ydes økonomisk støtte gennem Rotary Danmarks Hjælpefond kræves som hovedregel:

 • at formålet ikke naturligt henhører under det offentlige.
 • at ansøgning ikke er rettet til andre hjælpeorganisationer.
 • at der er tale om et engangsprojekt og ikke for eksempel et årligt tilbagevendende projekt.
 • at der ikke er tale om støtte til igangværende projekters almindelige drift.
 • at der ikke ydes støtte til involverede rotarianeres deltagelse i projektet (f.eks. til overnatning, spisning m.v.).
 • at ansøgningen er anbefalet af en eller flere Rotaryklubber eller –distrikter.
 • at indstillende Rotaryklub og/eller –distrikt selv bidrager til det ansøgte projekt med mindst kr. 4.000; for klubber med færre end 40 medlemmer dog mindst med kr. 100 pr. medlem.
 • at District Grant-midler ikke medregnes i klubbens eget bidrag.
 • at der kan føres kontrol med midlernes rette anvendelse.

Såfremt en Rotaryklub/-distrikt har et projekt, som kan henføres til et eller flere af de i Rotary Danmarks Hjælpefond fundats nævnte formål, indsendes ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, til formanden for Rotary Danmarks Hjælpefond
Projektet beskrives så detaljeret som muligt.

ANSØGNINGEN BØR SOM MINIMUM OPLYSE OM

 • formålet med projektet
 • eventuelle samarbejdspartnere
 • tidsplan
 • udførligt budget-finansieringsoversigt
 • eget bidrag
 • kontrolforanstaltninger vedr. midlernes rette anvendelse.

STØTTE

Bestyrelsen for Rotary Danmarks Hjælpefond har vedtaget, at støtte til klub- og distriktsprojekter, der ligger indenfor fundatsens muligheder, normalt kan forventes imødekommet med et beløb, der svarer til eget bidrag. Støtten vil normalt være begrænset til max. 60.000 kr.

I særlige tilfælde vil der kunne afviges fra nævnte restriktioner.

ANSØGNINGER AFVISES NORMALT HVIS:

 1. Anbefaling og medfinansiering fra klub eller distrikt mangler.
 2. Bevillingen har til formål at støtte andre fonde/organisationer eller styres af andre hjælpeorganisationer.
 3. Støtteformålet bør være finansieret af det offentlige.
 4. Projektet er årligt tilbagevendende, f.eks. af typerne "flidspræmier", "udflugter/studieture", "udvekslingsstudenters rundrejser", "fester eller andre velgørende/selskabelige sammenkomster" m.m.
 5. Projektet har til formål at støtte enkeltpersoner.

OBS: Hvis projektet også forventes at få støtte med et District eller Global Grant må det anbefales, at der tages kontakt til formanden for distriktets Foundationsudvalg for at få afklaret, om det er mulighed at få den ønskede støtte.