Kurser og Seminarer

Vi tilbyder hvert år en række kurser og seminarer til Rotarianere i distriktet.
Nedenfor ser du alle disse tilbud.

Bemærk: Du skal være logget ind på din profil på rotary.dk for at bruge nedenstående links.

Rotary Leadership Institute

er et program for dig, som gerne vil lære mere om ledelse i en frivillig organisation samt gerne vil lære meget mere om, hvad Rotary er. Du finder en grundigere  beskrivelse ved at følge dette link, hvor der også er henvisninger til kursusbrochure, datoer og tilmeldingsblanketter.

RLI Rotary Leadership Institute 

Ny i Rotary

er et kursus for dig, der for nylig er blevet medlem af en Rotary-klub. På kurset møder du andre nye Rotarianere, og du får et grundlæggende indblik i, hvilken spændende organisation vi er medlemmer af. 

Kurset gennemføres 3 gange i løbet af Rotaryåret 2022 - 2023. Du kan se datoerne nedenfor.
For tilmelding klik på linket efter datoen. Du kommer så frem til mødet i Rotary-kalenderen. Her klikker du på den blå knap: TILMELD og derefter på GEM.

Deltagelse i kurset er gratis, men din klub opkræves et beløb, såfremt du efter tilmelding ikke møder op.

Foundation Seminar

Et medlem fra din klub, fx. jeres foundationansvarlige, gennemfører Grant Management Seminaret via http://msgfocus.rotary.org/c/11A1zP9tDXHJLcEKWs7gSFaCDRLg - du skal logge ind/sign in fordi kun Rotary medlemmer kan bruge funktionen.

Seminaret består af 9 kurser. Det varer i alt 2 timer og 45 minutter, men kan tages i bidder.

Ungdomstjenesten i distrikt 1450

Rotarys ungdomstjeneste indeholder rigtig mange forskellige programmer, som alle er spændende, men har hver sin målgruppe. Du kan se en oversigt over alle programmerne i denne oversigt.

Der er lavet en mere detaljeret beskrivelse af nogle af programmerne i denne oversigt

Hvis du ønsker flere oplysninger, f.libner (at) gmail.com (så send en mail), som vi gerne besvarer eller videresender til koordinatoren for det program spørgsmålet omhandler.

Klubudviklingsseminar

KLUBUDVIKLINGSSEMINARET ER ET TILBUD OM STØTTE OG INSPIRATION TIL AT ARBEJDE MED DIN KLUBS FREMTID OG PLAN FOR DE NÆSTE 3 ÅR.

Vi ved, at det er en stor fordel for en klubs udvikling, at have en plan for fremtiden, der viser retning og udvikling, som medlemmerne har indsigt i og kan spejle sig i. Det giver et godt fundament for klubben og medlemmernes motivation for at være medlem.

Indtil dato har over 20 klubber deltaget i klubudviklingsseminaret og det forløb der er efter, der strækker sig over 1 år.

Klubberne har udtrykt stor tilfredshed med seminarets indhold og mål, og derfor tilbyder vi alle klubber, at deltage i det nye klubudviklingsseminar, der starter op i maj 2023.

Kursets formål er, at inspirere og motivere klubberne, så de gennem seminaret og arbejdsprocessen, kan udvikle en fremtidsplan til konkret brug i deres egen klub, som de efterfølgende effektuerer.

Kurset er opbygget som et aktivt kursus, hvor der er oplæg fra klubber, der har udarbejdet fremtidsplaner, og er i gang med at effektuere dem, samt almindelig dialog.

Kurset er meget baseret på, at man arbejder med fremtidsplanen, både på startmødedagen, men også efterfølgende virtuelt, hvor klubberne inddeles parvis og fremlægger, får sparring og feedback fra hinanden, så man på den måde, kan få alle aspekter og inspiration med til fordel for ens egen plan.

Når fremtidsplanen er færdig og godkendt af ens klub, starter processen med at implementere planen i klubben.

Opstart møde afholdes på Bygholm Landbrugsskole den 4. maj 2023

Dette møde følges op med 2 virtuelle møder omkring arbejdet og implementeringen i løbet af året og afsluttes i maj 2024, hvor vi evaluerer med klubberne over forløbet og hvor langt man er nået og inspirerer til processens videre forløb.

Målgruppe

Eksisterende og kommende præsidenter samt bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd i klubben, med interesse og motivation for at lave en fremtidsplan for at udvikle sin egen klub.

Tilmelding

Såfremt du er interesseret i at høre mere inden du tilmelder din klub, så ring til distriktstræner Jan Aagaard, tlf. 23 83 88 44 eller send en mail til dg1450-1920 (at) rotary.dk.

Hvis du er afklaret og gerne vil deltage så send en mail til dg1450-1920 (at) rotary.dk

Præsident Elect Trænings seminar og instruktionsmøde (Pre-PETS og PETS)

Disse seminarer er målrettet præsidenter og sekretærer i kommende Rotary-år.

På seminarerne bliver deltagerne klædt på til de administrative opgaver, der følger med funktionen, og ikke mindst træffer man ligestillede, der står overfor en ny opgave, og sammen med dem bearbejdes de opgaver, en indkommende præsident og sekretær kommer til at stå overfor.

De pågældende deltagere inviteres direkte via mail. 

Kursus i Rotary's regnskabsprogram Saldi

Kursus i regnskabs-programmet SALDI afvikles i samspil med det nordjyske distrikt, og  kurser afholdes efter behov.

Derfor kendes der ikke nogen konkrete datoer, men det fastsættes, når der er behov.

RYLA / Rotary youth leadership award Seminar

Seminar for unge potentielle ledere mellem 20 og 30 år.

Et af Rotarys mål er at hjælpe unge mennesker med at udvikle deres lederevner og styrke deres selvtillid gennem intensive programmer.

RYLA Seminaret afvikles hvert år en weekend i november.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor nedenstående links fører til kalenderen, skal du:
1: Klik på mødet, - du skal muligvis rulle lidt ned på siden
2: Klik på den blå knap: "Tilmeld"  
3: Klik på "GEM ÆNDRING" 

04.02.2023  Rotary Leadership Institute hold 16, modul 1 (separat tilmelding)

11.03.2023  Rotary Leadership Institute hold 16, modul 2 (separat tilmelding)

01.04.2023  Rotary Leadership Institute hold 16, modul 3 (separat tilmelding)

20.04.2023  Ny i Rotary

04.05.2023  Klubudviklingsseminar 23/24 (separat tilmelding)