Kurser og Seminarer

Vi tilbyder hvert år en række kurser og seminarer til Rotarianere i distriktet.
Nedenfor ser du alle disse tilbud.

Bemærk: Du skal være logget ind på din profil på rotary.dk for at bruge nedenstående links.

Rotary Leadership Institute

er et program for dig, som gerne vil lære mere om ledelse i en frivillig organisation samt gerne vil lære meget mere om, hvad Rotary er. Du finder en grundigere  beskrivelse ved at følge dette link, hvor der også er henvisninger til kursusbrochure, datoer og tilmeldingsblanketter.

RLI Rotary Leadership Institute 

Rotary Leadership Institute - Graduate

Som en forlængelse på RLI gennemføres hvert år et landsdækkende seminar, som er en "overbygning" på RLI, nemlig RLI Graduate.

En forudsætning for at deltage, er at man har gennemført RLI, og da det er et landsdækkende kursus kan 6 personer deltage fra hvert distrikt, så vi samlet har 30 deltagere. Du har således mulighed for at få inspiration fra hele landet. 

Fokus på seminaret er "Forvandling af din Rotaryklub - at skabe fremtidige muligheder, uden fortidens begrænsninger"

Kurset afholdes på Fjelsted Skov Kro og Konferencecenter på Fyn, som et internat arrangement, fra fredag kl.18.00 til lørdag kl. 17.00.

CICO og sekretær kursus 2023

Vi har udviklet et kursus for landets CICO´er og sekretærer. Kurset blev gennemført første gang i 2022 med et meget tilfredsstillende resultat for deltagerne.

Målet for kurset er, at give alle Rotarianere som skal varetage CICO eller sekretær funktionen indsigt, viden og praktisk træning, så man i så høj grad som muligt er klædt godt på til at løse de aktuelle opgaver.

Specielt for nye i funktionerne er det meget værdifuldt, men alle er velkomne og som udviklingen er, så sker der så meget, at det altid er godt at få pudset formen af.

Vi gør det på den måde, at vi med denne invitation udsender et selvstudie (link nedenfor), som giver inspiration og motivation til deltagelsen og arbejdet.

Dernæst mødes vi, hvor alle har sin PC med, og vi gennemgår praktiske opgaver sammen, ligesom vi drøfter aktuelle problemstillinger som ønskes belyst.

Efter dette møde inviterer vi til 4 webinarer efter man er startet op i funktionen 1.7.24, og her kan man så få support, yderligere inspiration i forhold til de opgaver man nu er begyndt at arbejde med samt videndele.

Disse webinarer afholdes med 2 måneders mellemrum i september/november/januar/marts, så man på den måde løbende kan dygtiggøre sig. Herudover kan man til enhver tid kontakte sin lokale DICO i distriktet.

Kurset er således opdelt i 3 trin, som følger:

Trin 1

Selvstudie som du skal gennemgå finder du på dette link:  https://www.youtube.com/watch?v=Q6R7C0g77fE

det giver en meget udførlig præsentation af kursusforløbet og vores mål med kursusrækken. Vi er overbeviste om, at du efter dette selvstudie har lyst og interesse i at tilmelde dig til det videre forløb. Du skal bruge max. en time på dette.

Trin 2

Fysisk kursus, hvor vi mødes i distriktet den 20. marts 2024 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens. Kurset varer fra kl. 17.00 – kl. 21.00. Du skal have din PC med, da kurset både er praktisk orienteret samtidig med at du får teoretisk viden til brug for det fremtidige arbejde.

Trin 3 – webinarer – datoer meddeles på trin 2

Digital kursus opfølgning, hvor du får mulighed for at stille spørgsmål, så du kan få support og få afklaret nye opstående spørgsmål som er væsentlige for at du kan udføre opgaverne. Målet er at hjælpe hinanden så man bliver endnu bedre og videndele, så alle får noget med hjem.

Der er 4 webinarer og man kan deltage i alle, hvis man har lyst og behov.

Vi håber, at vi med denne bistand, kan give den bedste indlæring og support, så man er tryg og har den indsigt der skal til for at løse sine opgaver.

Prisen for at deltage i hele forløbet er 475 kr. pr. person. Der vil være morgenmad inden mødet, frokost, kaffe, vand, frugt og kage, så ingen går hverken sultne eller tørstige derfra.

Af hensyn til det praktiske med dette arrangement, bedes bindende tilmelding ske senest 5. marts 2024 via Rotary systemet på samme måde som du tilmelder dig et møde i klubben.

Ny i Rotary

er et kursus for dig, der for nylig er blevet medlem af en Rotary-klub. På kurset møder du andre nye Rotarianere, og du får et grundlæggende indblik i, hvilken spændende organisation vi er medlemmer af. 

Kurset gennemføres hvert halvår. Du kan se datoerne nedenfor.
For tilmelding klik på linket efter datoen. Du kommer så frem til mødet i Rotary-kalenderen. Her klikker du på den blå knap: TILMELD og derefter på GEM.

Deltagelse i kurset er gratis, men din klub opkræves et beløb, såfremt du efter tilmelding ikke møder op.

Foundation Seminar

Et medlem fra din klub, fx. jeres foundationansvarlige, gennemfører Grant Management Seminaret via http://msgfocus.rotary.org/c/11A1zP9tDXHJLcEKWs7gSFaCDRLg - du skal logge ind/sign in fordi kun Rotary medlemmer kan bruge funktionen.

Seminaret består af 9 kurser. Det varer i alt 2 timer og 45 minutter, men kan tages i bidder.

Ungdomstjenesten i distrikt 1450

Rotarys ungdomstjeneste indeholder rigtig mange forskellige programmer, som alle er spændende, men har hver sin målgruppe. Du kan se en oversigt over alle programmerne i denne oversigt.

Der er lavet en mere detaljeret beskrivelse af nogle af programmerne i denne oversigt

Hvis du ønsker flere oplysninger, f.libner (at) gmail.com (så send en mail), som vi gerne besvarer eller videresender til koordinatoren for det program spørgsmålet omhandler.

Klubudviklingsseminar

KLUBUDVIKLINGSSEMINARET ER ET TILBUD OM STØTTE OG INSPIRATION TIL AT ARBEJDE MED DIN KLUBS FREMTID OG PLAN FOR DE NÆSTE 3 ÅR.

Vi ved, at det er en stor fordel for en klubs udvikling, at have en plan for fremtiden, der viser retning og udvikling, som medlemmerne har indsigt i og kan spejle sig i. Det giver et godt fundament for klubben og medlemmernes motivation for at være medlem.

Indtil dato har 26 af distriktets 48 klubber deltaget i klubudviklingsseminaret, og det forløb der afvikles efterfølgende og strækker sig over 1 år.

Klubberne har udtrykt stor tilfredshed med seminarets indhold og mål, og derfor tilbyder vi alle klubber, at deltage i det nye klubudviklingsseminar, der starter op i maj 2024.

Kursets formål er, at inspirere og motivere klubberne, så de gennem seminaret og arbejdsprocessen, kan udvikle en fremtidsplan til konkret brug i deres egen klub, som de efterfølgende effektuerer.

Kurset er opbygget som et aktivt kursus, hvor der er oplæg fra klubber, der har udarbejdet fremtidsplaner, og er i gang med at effektuere dem, samt almindelig dialog.

Kurset er meget baseret på, at man arbejder med fremtidsplanen, både på startmødedagen, men også efterfølgende virtuelt, hvor klubberne inddeles parvis og fremlægger, får sparring og feedback fra hinanden, så man på den måde, kan få alle aspekter og inspiration med til fordel for ens egen plan.

Når fremtidsplanen er færdig og godkendt af ens klub, starter processen med at implementere planen i klubben.

Opstart møde afholdes på Bygholm Landbrugsskole den 2. maj 2024

Dette møde følges op med 2 virtuelle møder omkring arbejdet og implementeringen i løbet af året og afsluttes i maj 2025, hvor vi evaluerer med klubberne over forløbet og hvor langt man er nået og inspirerer til processens videre forløb.

Målgruppe

Eksisterende og kommende præsidenter samt bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd i klubben, med interesse og motivation for at lave en fremtidsplan for at udvikle sin egen klub.

Tilmelding

Såfremt du er interesseret i at høre mere inden du tilmelder din klub, så ring til distriktstræner Jan Aagaard, tlf. 23 83 88 44 eller send en mail til dg1450-1920 (at) rotary.dk.

Hvis du er afklaret og gerne vil deltage så send en mail til dg1450-1920 (at) rotary.dk

Præsident Elect Trænings seminar og instruktionsmøde (Pre-PETS og PETS)

Disse seminarer er målrettet præsidenter og sekretærer i kommende Rotary-år.

På seminarerne bliver deltagerne klædt på til de administrative opgaver, der følger med funktionen, og ikke mindst træffer man ligestillede, der står overfor en ny opgave, og sammen med dem bearbejdes de opgaver, en indkommende præsident og sekretær kommer til at stå overfor.

De pågældende deltagere inviteres direkte via mail. 

RYLA / Rotary youth leadership award Seminar

Seminar for unge potentielle ledere mellem 20 og 30 år.

Et af Rotarys mål er at hjælpe unge mennesker med at udvikle deres lederevner og styrke deres selvtillid gennem intensive programmer.

RYLA Seminaret afvikles hvert år en weekend i november.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor nedenstående links fører til kalenderen, skal du:
1: Klik på mødet, - du skal muligvis rulle lidt ned på siden
2: Klik på den blå knap: "Tilmeld"  
3: Klik på "GEM ÆNDRING" 

03.02.2024  Rotary Leadership Institute hold 18, modul 1 (separat tilmelding)

09.03.2024  Rotary Leadership Institute hold 18, modul 2 (separat tilmelding)

20.03.2024  CICO/sekretærkursus

06.04.2024  Rotary Leadership Institute hold 18, modul 3 (separat tilmelding)

18.04.2024  Ny i Rotary

02.05.2024  Klubudviklingsseminar (separat tilmelding)

07.09.2024  Rotary Leadership Institute hold 19, modul 1 (separat tilmelding)

05.10.2024  Rotary Leadership Institute hold 19, modul 2 (separat tilmelding)

24.10.2024  Ny i Rotary

09.11.2024  Rotary Leadership Institute hold 19, modul 3 (separat tilmelding)

15.11.2024 Rotary Leadership Institute - Graduate, hold 9

                   (deltagere der har gennemført RLI) - afvikles over 2 dage og afsluttes 16.11.2024