Rotary Grants

ROTARY GRANTS:

Rotary Grants:

 1. District Grant
 2. Global Grant
 3. Disaster Response Grant
 4. Programs of Scale Grant

DISTRICT GRANTS KAN ANVENDES TIL:

 • Mindre projekter og aktiviteter
 • Lokale såvel som internationale
 • Uddannelse såvel som humanitære

Som noget nyt har The Rotary Foundations Board of Trustees vedtaget, at der fremover kan anvendes District Grant til de ungdomsrelaterede programmer som RYLA, Youth Exchange, NGSE (New Generation Service Exchange), Rotaract og Interact.

Alle aktiviteter under District Grant skal leve op til TRF’s mission men skal ikke nødvendigvis ligge inden for de 7 fokusområder. Distriktet kan dog beslutte, at Distrikt Grants projekter skal ligge inden for eller tæt på de 7 fokusområder ligesom distriktet kan have andre lokale regler for støtte som f. eks at klubben skal certificeres.

Distriktet samler alle ansøgninger og fremsender en gang om året en samlet ansøgning/spending plan til The Rotary Foun­dation.

 

GLOBAL GRANTS KAN ANVENDES TIL:

 • Projekter med et minimum projektbeløb på 30.000 US$
 • Et match fra World Fund på minimum 15.000 US$
 • Projekter i overensstemmelse med de 6 fokusområder – se nedenfor
 • Længerevarende, bæredygtige projekter med målbar effekt
 • Projekter med et dokumenteret behov og med lokal involvering

DE 7 FOKUSOMRÅDER:

 • Fremmer fred
 • Bekæmper sygdom
 • Skaffer rent vand, sanitet og hygiejne
 • Redder mødre og børn
 • Støtter uddannelse
 • Udvikler lokal økonomi
 • Beskytter miljøet 

Ikoner

Der kan ligeledes anvendes Global Grant til uddannelse på master niveau eller afholdelse af Vocational Training Teams.

For at deltage i Global Grants skal klubben certificeres.

Ved Global Grants kan der opnås støtte fra The World Fund.

Distriktet skal – hvis de ønsker at deltage i Grants projekter – oprette et Grants-udvalg, der behandler ansøgningerne fra klubberne. Distrikterne kan bestemme, at beslutningskompetencen skal lægges på et højere niveau – distriktets Foundationudvalg.

Ansøgning om Global Grant sker elektronisk til TRF og godkendes af TRF.

Ansøgning om Distrikt Grant sker elektronisk til distriktet og godkendes af distriktet

 

DISASTER RESPONSE GRANT

Tilskud der støtter lokalt i forbindelse med katastrofer. Distriktet kan søge om op til 25.000$ og distriktet behøver ikke selv at bidrage økonomisk.

 

PROGRAMS OF SCALE GRANT

Tilskud der støtter længerevarende projekter med stor indflydelse for en større antal mennesker i et specifikt geografisk område.

The Rotary Foundation godkender ét projekt årligt og projektet støttes med 2 millioner dollars.

Senest redigeret november 2020, Anette Løwert