Nyt fra PR-grupen

IRelateret billedePR

Nyt fra PR-udvalget

I Rotary Danmark regi er vi godt i gang med at få produceret to videoer – den ene er 17 personer, der kort udtaler hvorfor de er Rotarianere og kommer der en med lidt længere sekvenser om ungdomsudvekslingen.  Begge film er parat til at komme på de sociale medier i begyndelsen af det nye år. Begge vil blive tekstet da 94% af dem som er på SoMe ikke har lyd på. Der bliver opsat klare mål for hvem videoerne skal henvende sig til.

 

Et billede, der indeholder indendørs, bord, person, gruppe

Automatisk oprettet beskrivelse

PR- og membership seminar mandag d. 25. februar

I øjeblikket arbejder vi med at få et nyt spændende seminar på benene. Der vil komme nærmere besked om hvem, hvor og hvornår straks vi har fået en aftale i hus med foredragsholderen.

 

PR ansvarlig i klubben

Samtidig vil jeg gerne opfordre alle klubber til at oprette en PR ansvarlig og oprette vedkommende. Dette gør, at vi kan kommunikere direkte med vedkommende, og det vil gøre det hele lidt lettere.

For at skabe lidt kontinuitet vil jeg gerne opfordre til, at den PR ansvarlige skal sidde mere end 1 år således den viden som man får kan bruges på længere sigt. Dette er målsætningen for Rotary Danmark og dermed også for vores distrikt.

 

Ophavsret på fotos

Jeg vil gerne orientere lidt om hovedtrækkene i loven om Ophavsret, således vi i vores Distrikt ikke får en sag og hermed omkostninger for at bruge et foto som vi ikke har tilladelse til.

Det er super let at finde et foto på Internettet og gøre brug af dette. Både dem man har rettigheder til at bruge og dem man ikke har.

 

Fotografen, herunder også freelancefotografen, har efter den danske lov ophavsrettigheder over sine egne billeder.

 

Ophavsretten tilhører efter ophavsretslovens § 1 den, der har tilvejebragt værket – det vil sige den, der har skabt det. For fotografiers vedkommende er det den, der har taget billedet.

Ophavsretslovens § 58 giver nemlig mulighed for at overdrage ophavsretten over et givent billede til en anden ved f.eks. at af sælge billedet.

 

Fotografen behøver ikke at skrive at han har copyright. Derfor er det altid vigtigt, at du undersøger om du må bruge det billede, som du finder på nettet.

Husk, når du sætter noget på Facebook f.eks. fra et klubmøde, at du får vedkommendes accept på at det er OK.

 

 Jubilæumsmagasin

 

Jubilæumsmagasinet der kom på gaden sidste år er blevet rigtigt godt modtaget. Magasinet er udarbejdet i samarbejde mellem de 5 distrikter i Danmark og er blevet sponseret via annoncesalg. Der er stadigvæk nogle af disse flotte magasiner tilbage. De kan rekvireres hos Rotarys landssekretær Asbjørn Isaksen for 5 kr. stykket.  Overskuddet på 50.000 kr. gik til Polio og det vil sige med det bidrag som Melinda og Bill Gates har givet er det blevet til 150.000 kr.

 

 

 Annette

 

 

 

 

 

Mange hilsner

Annette Hansen

Formand for PR udvalget