Rotaract

Rotaract er et internationalt Rotaryprogram for unge af begge køn mellem 18 og 30 år. RI oprettede Rotaract i 1968, og i dag er der mere end 8.700 klubber med godt 200.000 medlemmer i 171 lande.

Klubberne er et led i Rotarys globale bestræbelser på at opnå fred og international forståelse i verden.

Rotaracts mål er:

  1. at udvikle faglig dygtighed og leder­evner.
  2. at opbygge respekten for andres rettigheder.
  3. at anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi som en mulighed for at udvise hjælpsomhed.
  4. at anerkende, praktisere og fremme høje etiske normer som en forudsætning for ledelse og arbejde.
  5. at give mulighed for at opnå større kundskab og forståelse af samfundsproblemer samt viden om nationale og internationale spørgsmål.
  6. at give mulighed for gennem personlig og fælles handling at fremme international forståelse og venskab med alle folkeslag.

For at blive optaget som medlem af en Rotaractklub skal man bo, arbejde eller studere i fadderklubbernes område. Der er intet klassifikationsprincip i Rotaract.

En eller flere Rotaryklubber kan på projektbasis starte en Rotaractklub. Rotaryklubben påtager sig herved ansvaret som fadderklub og skal følge Rotaractklubben ved hjælp af et Rotaractudvalg, der har løbende kontakt til Rotaractklubben og ligeledes holder Rotarymedlemmerne orienteret om Rotaractklubbens aktiviteter. Rotaractklubbens trivsel og eksistens er bl.a. afhængig af effektiv støtte fra fadderklubben. Fadderklubberne skal i deres engagement påregne en fortløbende forpligtelse over for Rotaractklubben. Dette kan være i form af en kontinuerlig hjælp til at finde potentielle medlemmer. Endvidere forventes en gensidig deltagelse i hinandens møder og projekter, samt udveksling af foredragsholdere fra egne rækker.

HVORFOR MELDE SIG IND I EN ROTARACT-KLUB?

Nutidens unge bliver fremtidens forældre, forretningsfolk og erhvervs- og samfundsledere. Ved hjælp af programmer som Rotaract kan de forbedre de nødvendige forudsætninger for at blive ansvarsbevidste og produktive medlemmer af samfundet. Ønsket om fadderskab skyldes Rotarys tro på at unge mennesker, der beskæftiger sig med samfundsforhold af enhver art, får mulighed for en personlig og faglig udvikling.

Oprettelsen af en Rotaractklub er en af de bedste investeringer en Rotaryklub kan foretage, idet rotaracterne bringer ny energi til Rotaryklubben og bl.a. inspirerer med nye ideer til hjælpearbejder, øger støtten til projekter og fremmer tilgangen af nye Rotarymedlemmer.  Rotaractere kan opfordres til at blive medlem af en Rotaryklub uden hensyn til klassifikation, derfor bør Rotary tænke på rotaractere som kommende rotarianere. Rotaractklubber er selvstyrende og stort set selvfinansierende. Rotaracterne arbejder ofte som partnere sammen med fadderklubben om projekter. Rotaractere er en vigtig del af Family of Rotary.

Rotaractklubberne er samlet i distrikter, sammenfaldende med Rotarys. På landsplan er distrikterne samlet i en MDIO (Multi District Information Organization), der i Danmark kaldes DANIO (Danish Information Organization). Det er et formaliseret samarbejde mellem de danske rotaractere på tværs af distriktsgrænserne, og består hovedsageligt i information og kommunikation mellem klubberne og DANIO.

DANIO-bestyrelsen er sammensat af de fem distriktsrepræsentanter (svarende til Rotarys guvernører), en DANIO-præsident, en DANIO-sekretær, en DANIO-kasserer samt en International Repræsentant.

For yderligere oplysninger henvises til Rotaracts hjemmeside: www.rotaract.dk.