New Generations Service Exchange

New Generations Service Exchange [NGSE] hed tidligere New Generations Exchange, [NGE]. 

Programmet blev ændret lidt 1-7-2013 og blev samtidig omdøbt til NGSE.

Programmet er funderet i distrikterne og koordineres af distriktets Youth Service chair og den NGSE ansvarlige.

NGSE udsendte skal selv afholde udgifter til rejse, lommepenge og forsikringer

Den udsendte kan støttes økonomisk af klubbens og distriktets midler, herunder ved er der mulighed for tilskud fra distriktets Foundation midler (District Grants). 

Det er et short term udvekslingsprogram, med det formål at skabe goodwill og international forståelse. Udvekslingen kan ske for enkelt personer eller mindre grupper. Udvekslingen kan være gensidig mellem 2 distrikter eller envejs. Der er ikke nogen forpligtelse for de klubber, der sender unge ud, til at modtage tilsvarende unge.

Udvekslingen skal indeholde en betydelig uddannelsesmæssig (Vocational) del eller en stærk humanitær del. Der er derfor mulighed for deltagelse i internationalt frivilligt hjælpearbejde.

Rotarys verdensomspændende netværk  med International Service, Vocational Service and Youth Service giver de unge mulighed for at:

  • Opbygge et netværk af ligesindede
  • Udvikle viden og erfaring der kan bidrage til et fremtidigt livs- og karriere forløb
  • Forbedre mulighederne for kvote 2 optagelse på videregående uddannelser
  • Lære om fremmede kulturer og måder at leve på
  • Forbedre tilværelsen for befolkningen i udviklingslandene

Programmet er åbent for:

  • Unge mellem 18 og 30 år,
  • Unge på videregående uddannelser på universitetsniveau eller tilsvarende.
  • Unge der ønsker at lære mere om/ udbygge deres viden og erfaring inden for en eksisterende uddannelse etc.
  • Unge der blot ønsker at hjælpe andre, der ikke er så privilegerede i tilværelsen, som de selv er.

Ansøgningen sker via en klub stilet til distriktets NGSE ansvarlige og YS chair.

Distriktet indkalder ansøger(e) til samtale for at afklare egnethed m.v.

Det er distriktets opgave at koordinere ansøgningerne og skabe kontakt til distrikter internationalt samt medvirke til at designe, koordinere og planlægge udvekslingen, bl.a. lave aftaler vedrørende indkvartering, lokal transport m.v.

Revideret 29.09.2022

NGSE Chair i Distrikterne
D1440:
Finn Munk Mob.: 2095 5570 mail: finnmunk (at) gmail.com
D1450: Flemming Libner Mob.: 4026 8602 mail: f.libner (at) gmail.com 
D1461: Elsebeth Christmas Møller Mob.: 2276 9516 e-mail: dg1461-1920 (at) rotary.dk
D1470: Anne Marie Bach Mob.: 4294 4262 e-mail: a-m.bach (at) hotmail.com
D1480: Helle Bjerregaard Andresen Mob.: 2010 8919 e-mail: adc-st1480 (at) rotary-yep.net