DICO Orienterer

Vor portal

Som jeg skrev i sidste månedsbrev, anser jeg det som vigtigt for alle rotarianer, at man gør sig bekendt med de nyttige informationer der er at finde på portalen - jeg har derfor igen  "plukket" lidt fra siden  som kan I findes på nedenstående links:

https://www.rotary.dk/ofte-stillede-sporgsmal-om-rotary

https://www.rotary.dk/om-rotary-hvad-er-rotary/rotarys-struktur

https://www.rotary.dk/fakta-om-rotary-0

Linkene er nyttige for medlemsudvalgene.

JM
med venlig hilsen
Jørgen Maaløv
DICO 1480