ERHVERVSFORUM distrikt 1461 Sydfyn

ERHVERVSFORUM DISTRIKT 1461 – SYDFYN

Formål med Rotary Erhvervs Forum 1461 - Sydfyn:
At skabe et erhvervsnetværk på tværs af Rotaryklubberne i Svendborg, på Langeland og Ærø, hvor fokus er på at hjælpe hinanden med forretningsudvikling.

Med fokus på Service Above Selv stiller vi os selv, vores erfaring, vores netværk og vores interesse til rådighed for et medlem af Rotaryfamilien. Gennem Rotary hjælper vi ude i verden, men vi ønsker også at hjælpe hinanden og skiftes til at give og tage imod.

Vores håb er, at Erhvervsforum Distrikt 1461 – Sydfyn vil blive benyttet som et åbent rum, baseret på tillid, fortrolighed, åbenhed og tiltro til, at deltagerne oprigtigt ønsker at hjælpe hinanden.

Vi mødes 2 gange hvert halvår og vi mødes hos den virksomhed, der ønsker sparring. Mødetidspunkt er 08.00 -09.30 og der serveres kaffe/the og morgenmad.

På mødet er der en præsentation af deltagerne og deres kompetencer, så vi får et bedre kendskab til hinanden. Derefter fremlægger den virksomhed, der ønsker sparring, sin udfordring omkring salg, markedsføring, produktudvikling eller andet og de andre deltagere samles i grupper som reflekterende teams og diskuterer, hvad de synes, virksomheden skal gøre. Til slut præsenteres virksomheden for gode input fra de reflekterende teams.

Hvis du ønsker at være en del af ROTARY ERHVERVSFORUM 1461 – SYDFYN – kan du melde dig ind  ved et sende en mail til birgitte (at) fillipsen.dk fra Rotary Sydfyn med dit NAVN, ROTARY MEDLEMSNR. OG KLUBNAVN. Deltagelse er gratis. Når du er tilmeldt, vil møderne fremgå af din Rotarykalender sammen med dine klubmøder. Der er aktiv tilmelding.

Se møder:  https://www.rotary.dk/committees/erhvervsforum-distrikt-1461-sydfyn