ROTARY DANMARK´S KURSER, UDDANNELSER OG SEMINARER

Vi tilbyder hvert år en række kurser og seminarer i hele Danmark.

De 5 distriktstrænere i Danmark, har ansvaret for udvikling og undervisning.

Nedenfor finder du en præsentation af de forskellige kurser, hvor mange af dem er invitationskurser, som er grundlaget for de funktioner som de fremdeles skal varetage.

Efterfølgende er datoerne for de enkelte datoer anført.

CICO OG SEKRETÆR KURSUS 2023

Vi har udviklet et kursus for landets CICO´er og sekretærer. Kurset blev gennemført første gang i 2022 med et meget tilfredsstillende resultat for deltagerne.

Målet for kurset er, at give alle Rotarianere som skal varetage CICO eller sekretær funktionen indsigt, viden og praktisk træning, så man i så høj grad som muligt er klædt godt på til at løse de aktuelle opgaver.

Specielt for nye i funktionerne er det meget værdifuldt, men alle er velkomne, og som udviklingen er, så sker der så meget, at det altid er godt at få pudset formen af.

Aktuelt gennemføres første del i distrikterne, men den efterfølgende del, som består af 4 viden-delings webinarer, afholdes på landsplan.

Disse webinarer afholdes med 2 måneders mellemrum i september/november/januar/marts, så man på den måde løbende kan dygtiggøre sig. Herudover kan man til enhver tid kontakte sin lokale DICO i distriktet.
 

ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE - GRADUATE

Som en forlængelse på Rotary Leadership Institute (RLI), som afholdes i distrikterne, tilbydes hvert år overbygningen RLI Graduate.

En forudsætning for at deltage, er at man har gennemført RLI, og da det er et landsdækkende kursus, kan 6 personer deltage fra hvert distrikt, så vi samlet har 30 deltagere. Der er således mulighed for at få inspiration fra hele landet. 

Fokus på seminaret er "Forvandling af din Rotaryklub - at skabe fremtidige muligheder, uden fortidens begrænsninger"

Kurset afholdes på Fjelsted Skov Kro og Konferencecenter på Fyn, som et internat arrangement, fra fredag kl.18.00 til lørdag kl. 17.00.

AG Elect seminar

Primært for alle nye Assisterende Guvernører, men også andre i funktionen, tilbydes et seminar, som klæder den kommende AG´er på, så vedkommende i højere grad vil være i stand til at varetage funktionen som Assisterende Guvernør.

Seminaret lægger vægt på følgende:

  • AG rollen
  • AG funktionens livscyklus
  • Arbejdet og mødet med klubben
  • AG´erens værktøjskasse
  • AG uddannelser og det videre forløb

Rotary Danmarks udviklingsseminar

Hvert år i marts samles alle guvernørgrupper og assisterende guvernører.

Rotary Danmark laver et program for dagene, der har baggrund i ønsker fra distrikterne. Målet er at dele viden og inspirere hinanden gennem de fælles problemstillinger som ønskes behandles. Det kunne f.eks. være facilitering og teambuilding, som er vital for distrikternes arbejde med klubberne.

Dernæst bruges noget at tiden på opdatering af fakta viden, så man er klædt godt på til at støtte og supportere klubberne.

Guvernør uddannelsen

Når en ny kommende guvernør er valgt, skal de 5 kommende guvernører i den aktuelle årgang, gennemgå en 3-trins uddannelse i Danmark, som strækker sig over et halvt års tid.

Kurset indeholder alt hvad der kunne være aktuelt at vide, for at varetage funktionen som kommende guvernør, så man er klar til opgaven, når den tid kommer.

Kurset gennemføres i perioden, hvor man er Distrikts Guvernør Nominee.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.09.2023   CICO/sekretær – videndelings webinar 
17.- 18.11.2023   Rotary Leadership Graduate 
27.11.2023  CICO/sekretær – videndelings webinar 
07.09.2023  Guvernøruddannelsen I 
02.12.2023   Guvernøruddannelsen II 
23.01.2024  CICO/sekretær – videndelings webinar 
27.01.2024    AG Elect seminar samt 3 efterfølgende digitale webinarer 
02.03.2024   Rotary Danmarks udviklingsseminar 
21.03.2024   CICO/sekretær – videndelings webinar 
13.04.2024   Guvernøruddannelsen III 
15.-16.11.2024  Rotary Leadership Graduate 

Spørgsmål kan rettes til distriktstrænerudvalgsformand Jan Aagaard, på

Mail: dg1450-1920 (at) rotary.dk ()
Tlf:    2383 8844