Hvordan bliver man medlem

Man bliver medlem af Rotary ved at blive optaget i den klub, der passer bedst m.h.t. til beliggenhed og mødetidspunkt. Som medlem kan optages mænd og kvinder, der er aktive og engageret i lokalsamfundet samt sætter høje etiske standarder som mål.

Det ugentlige møde i en Rotary klub varer halvanden time. Mødet er i princippet åbent, og den enkelte Rotarianer kan invitere en gæst med til at deltage i et møde.

Møderne i klubben er afvekslende og alsidige med f.eks. interessante foredrag inden for erhvervslivet og det lokale og internationale samfund eller som besøg i en virksomhed. En underliggende dagsorden er den naturlige networking, der er basis for på hvert møde.

Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse og et antal udvalg. Rotarianeren deltager i udvalgsarbejde og andre aktiviteter, som er nødvendige for at klubbens liv er en spændende oplevelse.

Ledsagere er velkomne gæster i klubben ligesom rotarianere fra andre klubber altid er velkomne.

Det koster at være rotarianer. Kontingentet bruges dels til klubbens egne omkostninger og dels til Rotary's projektarbejde i Danmark og internationalt.

Er du interesseret i et medlemskab, så henvend dig til den nærmeste Rotary klub i din bopælskommune eller i dit arbejdsområde. En rotarianer skal dog anbefale dig, for at du kan blive medlem.

SE MEDLEMSKONTAKTERNE HER