Hjælpfonden søger

Forretningsfører søges

 

Gennem mange år har Just Hartoft været forretningsfører for Rotary Danmarks Hjælpefond, og han ønsker nu at bruge tiden på andre opgaver. Hjælpefonden uddeler årligt ca. 1,5 mill. kr. til mange projekter, som er til stor glæde for modtagere i både Danmark og i udviklingslande. Alle projekter udføres af Rotary klubber, som bidrager med minimum det samme som de modtager i støtte.

Bestyrelsen for Hjælpefonden udgøres af den siddende guvernørgruppe samt én repræsentant fra hver af de fem distrikter. Sidstnævnte udgør Forretningsudvalget med et rotationsprincip, så distriktsrepræsentanten afslutter opgaven med formandshvervet.

Forretningsføreren har en central funktion i at hjælpe med fondens arbejde, da hele den administrative del er samlet her.

 

Forudsætninger for at løfte opgaven:

  • Du har en baggrund med administrative opgaver.
  • Du har en regnskabstilgang, og kan arbejde med bogføring.
  • Du kan lide at have kontakt med klub-repræsentanter.
  • Du kan lide at have indflydelse.
  • Der vil være et samlet tidsforbrug på ca. 200 timer årligt.

 

Opgaver der skal løses:

  • Deltager og organiserer alle møder med Hjælpefondens forretningsudvalg og bestyrelsesmøder, med dagsorden og referat
  • Ansvarlig for fondens regnskaber, med kontakt til revisionen samt relevante myndigheder
  • Kontrol med Hjælpefondens indsamlingstilladelser, og skattefradrag  
  • Udbetaling af tilskud til projekterne samt opfølgning på projekterne, sikring af korrekt regnskabsmæssig standard, med nødvendig bilags dokumentation

 

Det er med start i det nye Rotary år 1. juli 2024, men du har heldigvis en opgave-introduktion med Just Hartoft.

Vi ser frem til modtage din ansøgning

 

På vegne af Rotary Danmarks Hjælpefond

 

Lise-Lotte Jensen

Formand

Tlf. 40 84 09 15

Mail

lise-lotte (at) ulrikkagarn.dk