End Polio

TRF’s hidtil største og højest prioriterede program.

Udryddelse af polio var og er Rotary’s drøm og Rotarianernes løfte til verdens børn om en poliofri verden.
Rotary’s samarbejdspartnere i vaccinationsprogrammet er UNICEF, WHO og CDC. 
Efter et vellykket Rotary-projekt om bekæmpelse af polio i Filippinerne i 1979 proklamerede Rotary i 1985 sit korstog mod polio. Der er nu gået  31 år med bekæmpelse af denne forkrøblende sygdom, hvor ca. 20 mio. frivillige har vaccineret over 2,5 mia. børn.
Da vi er ca. 7 mia. mennesker på jorden, betyder det, at Rotary sammen med WHO står bag vaccinationen af hvert 3. menneske på jorden!

I dag er drømmen om polioens udryddelse næsten blevet til virkelighed, hvorved - ifølge WHO – op mod 500.000 nye poliotilfælde om året er afværget.

Fra 350.000 tilfælde i 1988 til 74 nye tilfælde i hele 2015

Antallet i 2015 var reduceret til 74 og geografisk begrænset til Afghanistan og Pakistan.. Det er også her, at de største problemer har været og er – bl.a. pga. demografiske og politiske forhold og utilstrækkelig opfølgning på vaccinationer af nyfødte.

Der skal som bekendt gå 3 år fra sidste udbrud, før WHO kan erklære et område for poliofrit. I dag er drømmen om polioens udryddelse næsten blevet til virkelighed, og WHO har en begrundet formodning om, at verden kan erklæres poliofri i 2019.