Hvorfor Rotary?

Når fred og uddannelse er vejen frem
Af Anne-Marie Bach, Københavns Rotary Klub.

Det er livsbekræftende at være med i en forening, i frivilligt arbejde, i en organisation som Rotary, der er så velsmurt at vi har flotte varer og tilbud på hylderne (uddannelse/kulturudveksling) – endda til gavn for samfundet, for verdensfreden og på sigt de allersvageste.

Nogle af de fornemme tilbud Rotary kan give er uddannelse på højt niveau, krydret med kulturudveksling og livslange venskaber på tværs af kloden.

Jeg har min daglige gang på Aarhus Universitet, i København. Jeg finder det stærkt vanedannende at møde nye mennesker, der med sig har håb om en bedre verden, har ambitioner og stor energi. Når de studerende ovenikøbet har hjertet på rette sted, udsendt i Rotarys ånd, ja så er det en fantastisk glæde – for det er meget givende at drage omsorg, prøve at forstå og være nærværende overfor en taknemmelig fremmed.

Vi modtager i distrikt 1470 fra tid til anden en inbound, en akademisk scholar, enten som District Grant eller som Global Grant, men vi sender også egne danske universitetsuddannede ud – særligt på programmet Peace Fellow (værdi USD 50,000) som udelukkende finansieres af Foundation midler, med bidrag fra Paul Harris Fonden. Dette program dækker alle udgifter og forsikringer for den studerende. På verdensplan optages årligt hhv 50 på Masterniveau og 50 på Certificate programmet, naturligvis på særlige betingelser afhængigt af hvilke krav de enkelte universiteter (der prioriteres imellem 6), hvor den studerende bedømmes og udvælges først i eget Distrikt og dernæst til endelig afgørelse af Rotary Peace Center i Evanston, USA.

Disse studerende læser i op til 4 år, nogle er med i Peace Fellow programmets Masteruddannelse (2år) eller Certificate som svarer til et semester, mens andre er udsendt af klub/distrikt for at læse en PhD eller Master på et selvvalgt program. Ofte vælger inbounds at læse i hovedstaden, enten på Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Aalborg UniversitetsCenter (Cph Campus) eller ved Aarhus Universitet (Campus Emdrup).

Relationer giver indsigt i forskellig kultur

Den studerende er ofte omkring 30 år og finder selv bolig og andre nødvendige forhold, der gør dem klar til at gå i gang med studiet. Men her spiller de forskellige uddannelseskulturer dem ofte et puds, ofte vil det være en stor støtte hvis Rotarianere har kendskab uddannelsesverdenen og kan agere brobyggere for den studerende.

I regi af Distriktets Academic Scholars (New Generation) er min rolle at fremme de forskellige muligheder for akademiske udvekslingsstuderende. Jeg følger dem fra før de ankommer til Danmark og under hele forløbet. Eller jeg nedsætter et bedømmelsesudvalg om mulige kandidaters egnethed inden ansøgning sendes til Rotary International, og støtter dem i processen, hvis de udsendes fra Danmark.

Eftersom Rotary lokalt har bidraget økonomisk til studieopholdet, er det naturligt at den studerende agerer som oplægsholder og bidrager til kulturudveksling i de klubber der måtte være interesserede. Konkret betyder det at jeg kobler en værtsklub til den studerende – en Rotary klub der har tilkendegivet at være vært og drage omsorg for en engelsktalende studerende – og som bindeled holder jeg en løbende kontakt mellem de to parter. Det giver mig anledning til løbende at kontakte forskellige klubber enten med henblik på at være værtsklub for den studerende eller give den studerende mulighed for at levere et oplæg på et klubmøde, emnet er ofte meget fagligt men kan hvis det ønskes, også være mere generelt om at være i Danmark. Derudover tilbyder jeg at den studerende under opholdet her, deltager i humanitære projekter, gerne via vore internationale Rotaract klubber (engelsktalende). Meget glædeligt har de studerende berettet om hvor givende det har været med en tilknytning til både en Rotary klub som en Rotaract klub. Hvilket er endnu en god grund til at samarbejdet imellem Rotarys familier har værdi og gør en forskel.

Når erfaringer og teori omsættes til praksis

Uvist af hvilken årsag, synes at være en tendens til at vi i Danmark kun modtager kvindelige ansøgere på Rotarys Peace Fellow Program, mens vi i Distriktet modtager både mænd og kvinder fra hele verdenen via forskellige Grants som førnævnt.

Konkret har vi i Distrikt 1470 udsendt 4 kvindelige Peace Fellows og til stor inspiration for andre, de har alle været unikke på hvert deres felt. Inden de begyndte studiet inden for Konfliktløsning- og fredsforskning (Peace Fellowship) var de allerede dedikerede - som frivillige i humanitære projekter af forskellig art. Efter endt studie, har de alle fortsat et fokus på humanitære og fredsbevarende aktiviteter. Der er både håb og meget positiv energi fra deres forskellige projekter. Her nogle eksempler;

Danmarks og samtidigt Distrikt 1470s første Peace Fellow Anne Kjær Riechert, holdt i 2017 tale for de kommende guvenører i Chicago (Rotary International Assembly) hvor hun bl.a. fortalte om sit nuværende virke, frivillig og initiativtager til en organisation i Tyskland http://refugeesonrails.org/ - Refugees on Rails, der hjælper flygtninge med at starte egen virksomhed eller blive selvforsørgende. 

En anden er filmager, Stine Marie Jacobsen, der i 2016 vandt Berlin Art Prize, og som har udviklet anti-volds konceptet http://www.direct-approach.org/ der arbejder på samtalen som instrument. Et tredje og lignende initiativ, har Sofia Deria med sit The Non-Violence Project Denmark – et koncept som hun arbejdede med som Peace Fellow i Uppsala i organisationen nonviolencesweden.com

Hvor der er vilje, er der håb - Ja man må sige at disse eksempler på tillidsopbyggende initiativer, hvor værktøjskassen herunder uddannelsen blev finansieret af Rotary, er det gode eksempel på at det nytter at have ambitioner om fred - og en vej som fremtiden kan betræde, og som Rotary kan være stolt af.

Et særligt tilbud på Bornholm i uge 29 til den store familie

Hasle Rotary Klub tilbyder denne fantastiske mulighed. Del den endelig til nogle, der vil have glæde af dette tilbud!