Council on Legislation – COL

Rotary’s lovgivende forsamling

Som distriktets repræsentant til COL er nogle af mine opgaver at assistere klubberne med forberedelse af forslag til COL og formidle disse på distriktskonferencen og andre møder.

Det er også en del af opgaven at søge viden om klubbernes holdninger til forhold, der kan optimeres i Rotary til gavn for os alle. Her kan jeg anvendes som sparringspartner under forberedelse og præsentation af forslaget på COL.

I forbindelse med fremlæggelse af forslag er der nogle deadlines vi skal overholde, hvis forslag skal fremlægges på det næste COL i 2019.

Alle forslag fra klubberne og distriktsledelse skal fremsendes til behandling og godkendelse på Distrikts-konferencen der bliver afholdt på Blegdamsvej 23, i København lørdag, den 30. september 2017. Distriktet fremsender de godkendte lovforslag til Rotary International, der skal have det i hænde senest 31. december 2017.

Rotary’s lovgivning er samlet i Manual of Procedure 2016, der kan downloades på: https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035  hvor information og oplysninger til forberedelsen kan hentes.

Uddrag af hhv. vedtægter for klubberne samt Rotary International’s grundlov og vedtægter kan læses i  ”de gule sider” i Rotary Danmarks medlemsbog eller downloades på: https://www.rotary.dk/sites/default/files/inline-files/gule_sider_alle_…

Forslagsstillere skal vedlægge en udtalelse om formålet og effekten ved den foreslåede ændring af lovgivningen.

Der er ikke længe til september, hvis klubberne med den nye klubledelse pr. 1. juli 2017 skal behandle en indstilling til godkendelse på distriktskonferencen. Jeg vil derfor opfordre klubberne til at beslutte om konkrete forslag skal op på distriktskonferencen 30. september.

Klubben kan kontakte undertegnede for hjælp til ansøgninger mv.

Steen Malherbe, PDG

COL-repræsentant D1470

Tlf. 4036 7601

DG1470-1112 (at) rotary.dk