2017 Council on Resolutions

Billedet viser RI’s bestyrelseslokale, hvor ”the board” holder deres møder.

På Council on Legislation 2016, Rotarys lovgivende forsamling, COL, blev det besluttet at oprette et nyt råd, Council on Resolutions, Beslutningsrådet, der løbende skal behandle meningstilkendegivelser fra klubber og distrikter. Council on Resolutions kan forkaste eller vedtage resolutioner.

Vedtagne resolutioner vil herefter blive behandlet af Rotary Internationals bestyrelse, The Board, eller Rotary Foundations Trustees til implementering i Rotary Internationals vedtægter.

Deadline for at fremsende resolutioner til Council on Resolutions er 30. juni 2017.

Hvis medlemmerne ønsker en resolution behandlet, skal den først godkendes af klubben og distriktet, inden den fremsendes til Council Services.

Der anvendes en online formular til proceduren.

Hvis en klub ønsker at udarbejde af en resolution, vil jeg gerne være klubben behjælpelig med råd og vejledning.

Council on Resolutions gennemføres hvert år ved en online afstemning. Første gang i efteråret 2017, hvor samtlige COL distriktsrepræsentanter worldwide deltager.

Hvad er en resolution?

En resolution er en holdningstilkendegivelse, hvor Rotary International opfordres til at arbejde for en holdning, mod et givet mål eller sag.

Ved mødet i Counsil on Legislation 2016 blev følgende forslag til resolutioner behandlet og sat til afstemning og vedtaget:

  1. At fastholde, at udryddelsen af Polio har første prioritet i Rotary.
  2. At fejre 100 års jubilæet i 2017 for Rotary Foundation (TRF).
  3. At anmode The Board om at beslutte, at der ved hver distriktskonference skal foreligge et videooplæg på godt 5 min. fra verdenspræsidenten. (Det skal ses i lyset af, at der i fremtiden ikke nødvendigvis altid vil være en repræsentant for verdenspræsidenten til stede.)

Steen Malherbe, PDG

COL-repræsentant D1470

Tlf. 4036 7601

DG1470-1112 (at) rotary.dk