PR årshjul

PR årshjul

Generelt vil vi anbefale at der udarbejdes pressemeddelelser, hvor der medsendes et foto. Iden du fremsender det vil det være en god ide at kontakte pressen og fortælle at du mailer det til dem, således det ikke drukner i den mængde pressemeddelelser som de får. HUSK oplæg på klubbens eller de involveredes Facebook. Foto kan tages med telefonen, således det er let at videresende.

Måned

Begivenhed

PR aktivitet

Præsenteres til pressen

Juni

Ny bestyrelse tiltræder

Præsentation af den nye præsident, hvem han er, og hvad han står for

 

Foto foran f.eks. byens vartegn

HUSK Rotarys afsenderslogan.

(Du kan kopiere det fra denne side)

August

Udvekslingsstudent ind

(dette kan dog variere, hvor de kommer fra om de kommer sommer eller vinter)

Præsentation af udvekslingsstudenten, hvor de kommer fra, hvor vedkommende skal gå i skole, hvilke familier de skal bo hos. Hvorfor de har valgt at komme til Danmark. Hvad ønsker de at få ud af deres ophold her.

Lad udvekslingsstudenten komme med en udtalelse om hvordan det er at være i DK og i din klub.

Billede af personen fra hjemlandet.

Eller i deres flotte jakker.

HUSK Rotarys afsenderlogo

 

Udvekslingsstudent ud

Præsentation af udvekslingsstudenten hvor i kommunen de kommer fra, hvorfor de ønsker at være udvekslingsstudenten sammen med Rotary, hvor de skal hen og hvad de forventer at få ud af deres ophold.

 

Interview med udvekslingsstudenten efter hjemkomst med foto fra opholdet.

 

 

 

September

Virksomhedsbesøg

 

Omtale af virksomheden samt klubben

Foto fra besøget, hvor der er flere personer på som optræder aktive (lyttende, prøver noget)

HUSK Rotary afsenderlogo

Oktober

Opstart af iværksætterkampagne

F.eks. i samarbejde med den lokale Erhvervsforening.

Her er der mulighed for en løbende opfølgning

  • Samarbejde med Erhvervsforeningen
  • Hvilken virksomhed der arbejdes med
  • Hvad opnår virksomheden af samarbejdet

 

Februar

Åbent Hus

Vi åbner dørene og inviterer alle ind

Små korte foredrag evt. med nogle af klubbens medlemmer eller en kendt person

”Stand” hvor vi fortæller om Rotary

Man kan optage nye medlemmer på stedet

Indrykning af annonce i den lokale avis

Følgende finder du på Distriktets hjemmeside:

Pressemeddelelse

Invitation

HUSK

Udsendelse af orientering på de sociale medier

HUSK Rotarys afsenderlogo

Marts

Hjælpearbejde i klubben

Lokale donationer

 

Billede fra stedet som får donationen. Udtalelse fra dem som modtager donationen vil give den mere troværdighed.

HUSK Rotarys afsenderlogo

 

Hjælpearbejde internationalt

Arrangement som klubben er involveret i udlandet

 

Billede fra den aktuelle modtagers donation. F.eks. en brønd hvor der hentes vand

HUSK Rotarys afsenderlogo

 

Foredrag med kendt person

God anledning til at præsentere personen og hermed klubben.

Der skal i klubben være et beredskab til at modtage gæster denne aften.

 

Pressemeddelelse udsendes inden mødet, hvor klubben opfordre til at alle kan deltage.

HUSK Rotarys afsenderlogo

 

Medlemmer

Når et medlem får en PHF

Nye medlemmer, som er kendt i lokalsamfundet

Hvis et medlem har en spændende oplevelse

HUSK aktive fotos

HUSK Rotarys afsenderlogo

 

Udarbejdet af PR udvalget D1480/2017