Sidste månedsbrev fra DG Axel Brandt Lumholt

ROTARYHJULET DREJER ATTER ENGANG.

TANKER PÅ FALDEREBET.

Så er det blevet den tid på året, hvor tilbagevendende begivenheder indtræffer med usvigelig sikkerhed i vores alles Rotary.

  1. samme kendte ritualer gentager sig – præsidenter, bestyrelser, guvernør, verdenspræsident , ja alle skiftes de ud med nye personer, der alle kommer med fornyet energi og nye ideer, tanker og planer.

Det sker i år i Distrikt 1480 for halvtredsindstyvende gang.

Det i sig selv er en styrke, da dette fornyelsens faktum er med til at skabe udvikling og fremdrift.

Imidlertid indebærer disse skift også en risiko for at miste kontinuitet, sammenhæng og dermed sammenhængskraft.

Jeg tror på, at det er vigtigt, at igangværende processer og temaer fortsættes over tid, hvis vi skal fastholde denne sammenhængskraft.

Året der er gået har for mig som guvernør i vores distrikt budt på mange positive og spændende oplevelser. Jeg har oplevet de gode viljer og den gode energi i såvel klubber som i distriktets ledelse.

Vi har arbejdet med at finde nye vej – jeg har kaldt det disruption – og vi har arbejdet på at udvikle den indbyrdes dialog med henblik på at komme mere i øjenhøjde og styrke inddragelsen af alle de gode ressourcer, der findes på alle niveauer i såvel klubber som distrikt.

Jeg har haft særlig fokus på at styrke og støtte klubberne ved at mødes med gensidig respekt og stille distriktets ressourcer til rådighed for klubberne.

Vi har i fællesskab haft fokus på, hvorfor man har valgt at være medlem af vores organisation, hvad man får ud af det selv, og hvad man har at byde ind med til fællesskabet. ”WHY” har på denne måde givet anledning til mange erkendelser og megen indsigt under vejs i processen.

Og vi har sat gang i en proces, hvor vi kigger på DNA`et i Rotary – hvad er det vi hver især som klub, som distrikt, som enkelt person har at tilbyde omverdenen og de personer der ude, som vi gerne vil invitere indenfor til at blive en del af vores fællesskab.

Og vi har beskæftiget os med Rotarys arbejde for at skabe en mere fredelig og mindre konfliktfyldt verden. Det store udvekslingsarbejde med unge er fortsat i vores distrikt og vi har fundet en person, som vi har indstillet til uddannelsen til Peace Fellow.

Der ud over har rigtigt mange af klubberne i vores distrikt har fulgt vores verdenspræsidents opfordring til at støtte op om miljøet – konkret ved at plante træer.

Vores organisation befinder sig på mange måde i et vadested. Vi skal finde ud af hvem vi er – vores DNA – hvordan vægter vi de to centrale hjørnestene i Rotary – erhvervsnetværket og den humanitære indsats.

Der er kommet mange og ret entydige bud herpå ved mine besøg i klubberne.

Det synes at være vigtigt, at Rotary fortsat tilstræber at vægte erhvervsnetværksdelen højt.

Foryngelse og fornyelse har vi endvidere brug for, hvis Rotary skal kunne fastholde at være verdens største erhvervsnetværk.

Og vi skal blive mere klare i mælet om, hvad det er vi er for en organisation. Vi er tydelige nok i forhold til at fortælle om alle de humanitære initiativer, vi sætter i værk i hele verden. Men når det kommer til at tale om, at vi er et erhvervsnetværk, ja så får vi uld i mund.

For er vi nu også berettiget til at kalde os det. Vi har jo så mange gamle og pensionerede medlemmer – ja aldersgennemsnittet er ret højt . Men her er vi slemme til at glemme den erfaring, den viden og den visdom, som disse ældre medlemmer hos os kan bidrage med til de yngre ledere og erhvervsfolk.

Lige på dette punkt har Rotary rent faktisk noget helt unikt at bidrage med. Vi har nogle dygtige seniorer, som gerne deler ud af deres viden og erfaring. Vi skal blot opdage det og bruge dem.

Når jeg siger, at Rotary befinder sig i et vadested – en brydningstid om man vil – er det på baggrund af, at vi som organisation bliver mindre og mindre i den vestlige del af verden. Vi mister medlemmer, og vi får ikke ordentligt fat i de nye især yngre potentielle medlemmer. Alt for mange melder sig ind hos os for desillusioneret at forlade os igen efter en kortere periode.

Min guvernørkollega i distrikt 1461 har lavet en spørgeskema undersøgelse af motivationen for at melde sig ud igen hos denne gruppe. Han vil senere offentliggøre sine resultater mere grundigt, men en konklusion er helt konkret, at disse yngre ledere finder, at vi er for gamle, at vi er for lidt dynamiske og for lidt erhvervsorienterede.

I vores distrikt blev vi i Rotaryåret 2016-17 103 medlemmer færre. I det snart forgangne år 2017-18 er vi blevet 52 færre. Det betyder, at vi nu er 1600 medlemmer i Distrikt 1480.

De samme tendenser gør sig gældende i de øvrige 4 distrikter i Danmark.

Tallene taler deres eget klare sprog.

Vi skal tænke nyt organisatorisk og indholdsmæssigt, hvis vi vil vende denne udvikling.

Jeg glæder mig derfor over, at det er lykkedes at starte en sådan nytænkningsproces op i såvel vores eget distrikt som i Rotary Danmark regí.

Jeg ser frem til at være med i denne proces som nu snart past guvernør.

Sluttelig vil jeg takke alle klubberne i Distrikt 1480 for den gode og fine modtagelse, jeg har fået ved mine besøg og for de dynamiske og konstruktive dialoger, vi har haft sammen.

Og jeg vil takke distriktets ledelse – Distriktsrådet – for et godt samarbejde i 2017-2018.

Axel Brandt Lumholt

Distriktsguvernør 1480, 2017-2018