Distrikt 1480 score kassen

Distrikt 1480 har scoret kassen i Rotary Danmarks Hjælpefond (RDH)

 

Billedet af denne glade gris finder I på Rotary Danmarks hjemmeside, www.rotary.dk/programmer/hjaelpefonden

Denne gris er glad igen fordi der fra 1. juli 2018 er penge i kassen og dermed lukkes der op for nye ansøgninger igen. Gå ind på hjemmesiden og læs om de nye elektroniske ansøgningsskemaer, som vil gøre det endnu nemmere at søge om midler til projekter.

I rotaryåret 2017-18 blev der uddelt ca. 2 mill kroner til større og mindre projekter, men allerede med udgangen af januar 2018 var kassen tom. Det vidner om stor aktivitet i klubberne. Jeg konstaterer med tilfredshed, at RDH er med til at hjælpe klubberne i gang med projektarbejde enten i den enkelte klub eller i samarbejde med flere klubber. At arbejde med projekter og det være sig store projekter fx med bygning af skole i Bangladesh eller mindre projekter, der støtter demensramte er medvirkende til, at engagere klubmedlemmer og er medvirkende til et bedre kammeratskab og sammenhold i klubben. Man skal også huske på, at der forud for en beslutning om at ansøge RDH om midler er gjort et stort forarbejde. Der er samlet midler ind ved koncerter, byarrangementer, lotteri mm og der har været en drøftelse i klubben eller klubbens projektudvalg om, hvad klubben vil støtte.

Hvordan er det så gået i distrikt 1480?

Som overskriften signalerer, så har der virkelig været aktivitet i distriktet. Vi har fordoblet antallet af ansøgninger og i forhold til de midler, der er blevet udbetalt, så er vi gået fa en 5. plads ( sidste plads) til en 2. plads i forhold til rotaryåret 2016-17. Distrikt 1480 har i alt fået udbetalt kr 555.567,00 ( 27,2%), men korrigerer man for antal medlemmer og antal klubber, så sniger vi os lige ind på en førsteplads. Derfor tak til alle klubber for jeres aktivitet og tak for jeres mange tilbagemeldinger, når projekterne afsluttes.

Udover Rotarys hjemmeside kan I også læse om RDH på facebook og se afrapporteringer fra de mange projekter.

I det kommende rotaryår 2018-19 kan RDH udbetale ca. kr. 1,6 mill. Vi har en udfordring med en stigende efterspørgsel på tilskud fra Hjælpefonden samtidig med, at vi har et vigende antal medlemmer. Alle medlemmer i Rotary Danmark betaler kr. 160 til RDH. Herudover får fonden midler fra frivillige bidrag og fra indsamlingsboksen i Københavns Lufthavn. Netop de frivillige bidrag har været færre i 2017-18 og derfor budgetteres der med et lavere udbetalingsbeløb, men det kan jo ændres.

Giv et frivilligt bidrag, opgiv dit CPR-nummer og træk det fra i skat, så er du med til at hæve aktivitetsniveauet i klubberne.
Læs mere om at være bidragsyder på RDH’s hjemmeside
 

Hvis du eller klubben hellere vil overføre et beløb via netbank, så er Hjælpefondens kontonr.: 3574 10845963 (Danske Bank)

Du kan også benytte ”Mobile Pay” 34 101

I ønskes alle en god sommer, men husk at kassen er åben fra 1. juli 2018 og at vi i forretningsudvalget er klar til at tage imod jeres ansøgninger.

Husk også at jeg som distrikt 1480’s medlem af FU og bestyrelsen i RDH altid kan kontaktes ligesom jeg også gerne kommer ud i minidistrikter eller klubber for at orientere og vejlede om RDH

Ulla Koch

RDH/ distrikt 180/ Sorø Rotary Klub

ullawintherkoch (at) gmail.com