Erfaringer fra guvernørmøder

Temperaturmåling på Rotary og overvejelser om vores imageudfordring

Mange ny-indmeldte rotarianere melder sig hurtigt ud igen - det viser erfaringerne og den nyeste medlemsstatistik (læs herom i Månedsbrevet). Det er i sig selv et problem, at nye medlemmer forlader vores klubber og for vores fælles image kan det endvidere have en negativ påvirkning.  
Hvad fortæller de som kun er medlem i kort tid?– det er måske ikke den gode inspirerende fortælling, om at Rotary er et netværk med aktive mennesker, der gør en forskel!

Vi har i Rotary et generelt image problem – der er lavet utallige undersøgelser, der viser, at den almindelige befolkning ikke kender Rotary for det, som vi gerne vil stå for. Lidt provokerende sagt: Det skyldes måske at nogle klubber ikke er det, vi gerne vil være. Potentielle medlemmer bliver derfor inviteret ind i en klub, hvor der ikke var den interessante aktivitet og det engagement, som de måske forventede. Og forbliver derfor ikke i Rotary!

Heldigvis er der også mange klubber, der arbejder målrettet og struktureret på at have et interessant og vedkommende indhold – og er spændende at blive introduceret til for potentielle medlemmer. Vi skal lære af de gode cases og dele erfaringer. Vi er ikke være hinandens konkurrenter, og det vil være så godt, at vi opbygger en kultur, hvor vi hjælper andre klubber med at tiltrække medlemmer. Hvis en person fx ikke føler, at vedkommendes interesser bliver dækket i den klub, de er blevet introduceret til – så er der måske en anden klub som vedkommende vil passe ind i.

Når medlemmer ønsker at stoppe i Rotary, er det relevant at tilbyde at hjælpe vedkommende til en klub, som måske passer bedre til dennes behov. Det hjælper distriktets medlemsudvalg meget gerne med. Vi overvejer, om vi med fordel skal starte en praksis, hvor vi henvender os til alle, som er meldt ud – men på det tidspunkt er det måske for sent. Langt bedre vil det være, at medlemsudvalget / præsidenten i egen klub sørger for dialogen med medlemmer, som ikke er tilfredse – og sørger for drøftelser i klubben om der er behov for forandringer, således at klubben kan udvikle sig i en positiv retning, der er attraktiv for nye medlemmer.

Guvernør Susanne Gram-Hanssen