Ungdomsudveksling i D1470

Danmark var foregangsland for etableringen af Rotarys ungdomsudveksling på verdensplan – og Danmark er år efter år - et af de bedste lande hvad angår udvekslingen.

Tak til alle i distriktet, under ledelse af Distrikst counselor Thomas Salil Knudsen som sikre at programmet er så velfungerende - og tak til alle klubcounselorer, som gør et stort arbejde lokalt for at de unge oplever året med udveksling som et fantastisk år. Den 21. november holdes den traditionsrige Thanksgiving fest for - og med udvekslingsstudenter, værtsfamiler og rotarianere. Thomas stopper efter 10 år som DC.
TILMELD dig til Thanksgiving til en festlig aften og vær også med til at sige tak til Thomas for hans store indsats. Efter ca. 10 år stopper Thomas som DC, og Karin Olsen fra Vesterbro RK overtager funktionen. 

Det sidste år er der blevet lagt et stort arbejde i at lave en ny under-side på vores hjemmeside som omhandler ungdomsudvekslingen. Se siden her: LINK

Jakob Volther fra Humlebæk-Nivå Rotary klub (tidligere distrikts counselor) har som den første dansker overtaget top-posten som præsident for EEMA, som varetager Rotarys ungdomsudveksling i 30 medlemslande. EEMA dækker Europa, det østlige middelhavsområde og Afrika. Jakob Volther har præsidentposten de næste 2 år og vil på den måde være med til at præge Rotarys ungdomsprogrammer.