Vellykket sammenlægning af de 2 Nakskov klubber

Nakskov Rotary Klub

Optegnelser fra en yderst vellykket fusion mellem den gamle Nakskov Rotary Klub og den noget yngre Nakskov-Ravnsborg Rotary Klub.

Den 19.februar 2018 var fusionen en realitet.

Begge klubber havde inden 1.december 2017 givet tilsagn om at ville en fusion.

Aftaler, der blev indgået:

  • Nakskov Rotary Klub, som er den mindste, nedlægges og alle medlemmer overføres til Nakskov-Ravnsborg Rotary Klub pr. 19.februar 2018

  • Ugemøder genindføres

  • Mødedato bliver mandag med mødetid 18.15 resten af året

  • Fra Rotary året 2018-2019 skifter klubben navn til Nakskov Rotary Klub og mødetid bliver mandag kl. 18:00.

  • Bestyrelsen i Nakskov-Ravnsborg Rotary Klub fortsætter i dette Rotary år. Fra året 2018-2019 bliver bestyrelsen en blanding af de valgte fra begge bestyrelser. Præsident elect fra Nakskov-Ravnsborg bliver præsident i Nakskov Rotary Klub året 2018-2019

  • Kassebeholdning fra begge klubber tilgår den fusionerede klub, der således giver klubben en god soliditet

  • Projekter fra Nakskov Rotary Klub videreføres og nye skal komme til

  • Den gamle Nakskov Rotary Klub er stærkest på projektsiden – både lokalt og internationalt, mens Nakskov-Ravnsborg Rotary Klub er stærkest på netværk

Processen var veltilrettelagt og begge klubber var velinformerede. Vi fik en styrket klub, hvor begge tidligere klubber kunne se sig selv.

Medlemstallet er i dag 61. Ingen har meldt sig ud grundet fusionen. Vi får fortsat nye medlemmer og har ”haft råd til” at præcisere, at det kræver engagement og et rimeligt fremmøde at være med i vores klub.

Vi har genindført ugemøder med et meget alsidigt program bestående af virksomhedsbesøg, debatmøder, kulturelle møder og sociale arrangementer.

Alle virksomheder tager gerne imod en klub med minimum 30-40 fremmødte. Det samme gælder for foredragsholdere, der gæster klubben.

Aldersgennemsnittet for den fusionerede klub er sænket. Vi får derved flere nye og yngre medlemmer.

Klubben er blevet attraktiv for aktive erhvervsaktive folk, der ønsker at være en del af en tværfaglig lokal forankret Rotary Klub, hvor netværket indebærer mødet med mange forskellige folk fra Nakskov og omegn samlet i et både erhvervsrettet, kulturelt og socialt netværk – vel at mærke i en global organisation.Lissi Håkansson

Fusionen har således været yderst vellykket.

I dag har vi den nye Nakskov Rotary Klub.

Optegnelserne er sammenskrevet af Lissi Håkansson august 2018