Nyt fra guvernøren

Månedsbrev august 2018

Kære alle rotarianere i Distrikt 1480

Sommeren 2018 vil vi alle kunne huske. Vi har haft meget høje temperaturer, rigtig mange solskinsdage og en tørke, der har været helt usædvanlig for det danske klima. For alle som har haft lejlighed til at holde ferie med badning og andre udendørs fritidsaktiviteter, har det været en sand nydelse. For jordbrugere og andre, der er afhængig af regnvejr og væde til markerne, har det været en sommer, der har givet, og stadig giver store bekymringer og økonomiske tab.

Som nytiltrådt guvernør i Distrikt 1480 ønsker jeg alle nye præsidenter og bestyrelser i Rotary klubberne tillykke med jeres nye embeder og funktioner. Stor tak for den frivillige indsat, som I har sagt ja til at yde for jeres klubber. Jeg ønsker at I får et spændende Rotary år 2018 – 2019 med mange gode oplevelser.

I januar 2018 var jeg på ”Guvernørskole”, Rotary International Assembly i San Diego med 536 guvernører fra hele verden, som alle har startet deres etårige embedsperiode den 1. juli 2018.

Det var en stor oplevelse at være med til Assembly. I nogle fantastisk gode taler, uddybede og beskrev vores verdenspræsident Barry Rassin, årets motto ”Be the inspiration”.

 

Esther og Barry Rassin

Esther og Barry Rassin

Verdenspræsident Barry Rassin beder os rotarianere om at inspirere til forandringer i verden og i os selv. Hans ønske er at se Rotary gøre en mere inspirerende indsats og et arbejde, der har en transformerende virkning for vores verdenssamfund. Vi skal være rede til at ville forandringer i Rotary og give plads til fleksibilitet.

De 3 hoved temaer og indsatsområder, som verdenspræsident Barry Rassin ønsker at klubberne sætter fokus på i indeværende Rotary år er:

  1. Støtte og styrke klubberne, ved at forøge nettoantallet af medlemmer i klubberne
  2. Udbrede kendskabet til Rotary og skabe mediebevågenhed om Rotarys historie og aktiviteterne i klubberne.
  3. Styrke den humanitære indsats og støtte Rotaract klubberne.

I august og september 2018 har Distrikt 1480 besluttet at støtte klubberne i forhold til de 2 første temaer med følgende indsatser.

”Skab en attraktiv klub” er en helt ny brochure med et nyt tilbud, der bliver udsendt til alle rotarianere i Distrikt 1480.

I brochuren bliver I præsenteret for et særdeles kompetent ”Facilitator team” fra distrikt 1480, der tilbyder at komme gratis ud i klubberne for at støtte og styrke jer på 6 forskellige områder.

Tag godt imod den og print den ud.

en atraktiv klub

Klik på billedet for at hente brochuren

”Oplevelser med mening” er en ny medlemsbrochure, der også bliver udsendt til alle klubber.

Brochuren giver et hurtigt og overskueligt indblik i Rotarys indsatser. Klubberne kan indsætte egne kluboplysninger og uddele til potentielle nye medlemmer. Håber også den vil blive brugt-

 

 

oplevelser med mening

Klik på billedet for at hente medlemsbrochuren

”Snak så de`batter”. Seminar om PR og medlemsudvikling den 24. september 2018, med oplæg af bl.a. Thomas Hjortshøj, rotarianer, medie - og kommunikations konsulent. Invitation vil blive udsendt til alle klubber.

Thomas Hjortshøj

Tryk på billedet for at hente programmet

Det er mit ønske for Rotary året 2018 – 2019, at det bliver året hvor vores medlemskurve knækkes.

Efter 10 år med stadig faldende medlemstal, beder jeg klubberne i Distrikt 1480: Fortsæt endelig med jeres gode klubliv, indsatser og projekter. I gør det godt! Men -- der skal nye kunder i butikken.