Kender du din AG i dit minidistrikt?

AGèrens opgaver kan overordnet sammenfattes som følger:

     Deltage i D1480s Distriktsråd.
 Deltage i minidistriktets guvernørbesøg
 Formidle verdenspræsidentens årlige temaer
 Medvirke i implementeringen af distriktets strategi
 Besøge klubberne efter behov.
 Være opmærksomme på ressourcepersoner i klubberne, som kan være
     kandidater til jobs på distriktsplan.
 Varetagelse af særlige opgaver på distriktsniveau