Sofia Deria, Rotary Peace Fellow 2012-14

Som tidligere Rotary Peace Fellow (2012-2014) har jeg beskæftiget mig med årsager og ikke mindst konsekvenserne af konflikt og vold for mennesker og samfund. Jeg er overbevidst om at al forandring starter med kundskab og at det vigtigste våben til at bekæmpe konflikters skadevirkninger og den vold de kan medføre er viden og kompetencer til at undgå at konflikter udvikler sig til voldelige scenarier. 

Under min tid i Sverige stiftede jeg bekendtskab med the Non-Violence Project - et pædagogisk uddannelsesinitiativ, der siden 1993 har arbejdet på at skabe social forandring gennem ikke-voldsuddannelse (fredsuddannelse) målrettet børn og unge. Jeg arbejdede for organisationen i 2014-2015 i Stockholm og fik i slutningen af 2015 lov til at tage organisationen med til Danmark og stifte det danske landekontor i København. Vi har nu været i gang i 1 ½ år og vil ved udgangen af 2017 havde uddannet 4000 børn og unge og 500 lærere og pædagoger på folkeskoler. 

I de skoler hvor vi hidtil har været har vi set hvordan vores fredsuddannelse er med til at skabe engagerede og motiverede elever og nedbringe antallet af konflikter. Konflikter opstår hvor mennesker er samlet og at kunne give denne helt essentielle livskompetence til danske børn og unge er ikke blot vigtigt for deres individuelle liv og relationer, men også meningsfuldt og en vigtig demokratisk kompetence.  Selvom det centrale tema i vores fredsprogrammer er konstruktiv konfliktløsning, er målet med programmerne således langt bredere. Vi ønsker at fungere som katalysator og ressource i forhold til at give børn og unge de bedste forudsætninger for at udvikle sig til at blive engagerede, selvstændige og ansvarlige individer, samfunds- og verdensborgere.
Jeg håber at kunne engagere Rotary Danmark i dette vigtige arbejde og håber at få mulighed for at komme ud til klubber og berette om mit vigtige arbejde og Peace Fellowshippet. Mine kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Lidt om vores fredsprogrammammer

Vores uddannelsesprogrammer engagerer børn og unge i alderen 10-19 år i projekter, hvor de opbygger selvværd og lærer om konflikthåndtering og ikke-voldsmentalitet. Ved at nå ud til børn og unge og øge deres viden om, hvorfor konflikter opstår, hvad mobning handler om, hvordan man kan opretholde et sundt og højt selvværd, og hvordan man undgår, at konflikter eskalerer til voldelige scenarier skaber vi et stærkt og meningsfuldt fundament for børn og unge menneskers udvikling, trivsel og læring. At lære om konflikthåndtering, selvværd og ikke-voldsstrategier betyder ofte forandring, både på det personlige og sociale plan. Det hjælper unge mennesker med at modnes og udvikler sig til borgere, som aktivt kan deltage i deres lokalsamfund og bliver rollemodeller og ledere i fremtiden. Vores pædagogiske tilgang er bakket op af anerkendte teorier og metoder inden for psykologi, pædagogik og freds- og menneskerettighedspædagogik, samt vores egne erfaringer fra de mere end 25 år, hvor Non-Violence Project har arbejdet med unge mennesker.

Non-Violence Project har til dato uddannet og trænet mere end 8 mio. børn, unge, lærere, sportstrænere og frivillige i 17 lande verden over, og har vundet adskillige internationale priser for bedste praksis, herunder Paul Harris Fellow Award to gange. 

Sofia Deria, Rotary Peace Fellow 2012-2014                                              

Tlf: 51912129⏐Mail: 
sofia (at) nonviolence.com