Har jeres klub kåret en iværksætter i dette Rotaryår?

Hvis I har en kandidat, kan vedkommende indstilles som kandidat til Distriktsprisen. Formål og kriterier kan du læse mere om her.

I 2013 uddelte Rotary første gang en iværksætterpris både i distrikter og på landsplan.Dette initiativ er siden videreført på distriktsniveau i D-1470, og der uddeles en pris ved distriktskonferencen 30. september 2017. Indstilling af kandidater indsendes senest den 15. September 2017 til Rina Sture, email: dg1470-1617 (at) rotary.dk )   

Formålet med Iværksætterprisen er, at:
- iværksættere ser værdien i/fordelene ved Rotary-klubbernes erhvervsnetværk.
-  iværksætterkulturen I Danmark ser, at Rotary giver direkte støtte til den
-  Rotary som erhvervsnetværk bliver mere synligt
-  Rotaryklubber involverer sig med sparring i iværksætterrens projekt 

Vi har i Rotary kompetente medlemmer med stor erfaring inden for ledelse, teknik, design, kultur, økonomi, jura, media og markedsføring etc. Ligeledes findes der repræsentanter inden for stort set alle brancher.Der kan herved skabes værdiskabende match mellem en iværksættervirksomhed og rotarianere, som via erhvervsnetværket kan bidrage til videreudvikling af forretningsideen, afklaring af kundesegment, finansiering, kontraktforhold etc. 

Et match til gavn for begge parter.

Hver Rotary klub i distriktet har mulighed for at indstille én kandidat til årets distrikts iværksætterpris. 
Den enkelte klub beslutter selv, hvorledes kampagnen tilrettelægges og gennemføres, ligesom flere klubber kan vælge at samarbejde om projektet.

Præmiering af iværksætter:

Rotary klubben afgør selv, om man vil udpege en klubvinder og i givet fald, om der skal gives en klubpræmie.
Vinderen kan klubbens konkurrence kan indstilles som kandidat til distriktet Iværksætterpris. Overrækkelsen foretages af guvernør og evt. sponsorvirksomhed i fællesskab.

En komité fra distriktsledelsen vælger årets vinder .

Det væsentligste kriterium er, at der kan ses en sammenhæng mellem den kandidat, som indstilles, og det som Rotary står for.