Så sprang champagnepropperne

Der blev på et møde hos DG Peter R. Koefoed, sagt et flot TILLYKKE til Lone, Ulla, Bo og Just for deres store indsats for distrikt 1470

Den 30. maj 2018 overrakte DG Peter Koefoed PHF udmærkelser til nogle fra Distriktsledelsen.

LoneLone Mønster stopper nu som AG efter 3 spændende år, Lone fik en PHF, Har nu PHF med 1 safir 

Ulla

Ulla Jarulf Kjærgaard slutter som AG efter 3 dejlige år, Ulla fik en PHF

BoBo Madsen stopper som distriktskasserer og fik derfor en PHF Bo har nu PHF med to safirer 

Just

Just Hartoft fik en PHF for sin store indsats gennem året. Just har PHF med 3 rubiner

Alle