Folkemødet på Bornholm

13. juni til 16. juni 2018

For fjerde år i træk er Rotary repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm.

Alle landets distrikter og Rotaract er repræsenteret i det udvalg, der har sørget for teltplads, foredragsholdere, forplejning, vagtskema etc. Det er altid en fornøjelse at opleve, når Rotary fælleskaber på tværs materialiserer sig i meningsfyldte aktiviteter.