Grønlandske og Veteraners børn

Det sker med de to spec. udvalg

Vores nuværende Grønlandsudvalg vil med udgangen af juni måned ikke blive videreført, men der skal lyde en kæmpe tak til dem alle for vel udført arbejde:

Der vil ved årets udgang stå en del penge som kan bruges på store børneprojekter på Grønland.
Inden for kortere tid bliver der taget beslutning om, hvordan pengene skal bruges.
Der arbejdes på at finde projekter der kan udføres, så pengene kan yngle med tilskud fra Hjælpefonden og Foundation

Udvalget med Veteraners børn vil muligvis blive omdannet til et klubprojekt med hjemsted i København Vesterbo Rotary. (DG Peters Koefoeds klub)
Her er også indgået penge som vil blive brugt på en sommerlejr på Bornholm.