Projekt børnebøger til grønlandske børn

Holte Rotary vil støtte et socialt og kulturelt børnebogsprojekt i Grønland.

Det handler om udgivelse af op til fire børnebøger målrettet børn i alderen 4-5 år (antallet afhænger af, hvor stort et beløb, der indsamles). Til børnebøgerne følger forældrehæfter med støtte og forklaring til forældrene.

 

Hvorfor:

Der er mange børn i Grønland med sproglige udfordringer, fordi de hverken behersker grønlandsk eller

dansk på et niveau, hvor de kan klare kravene i skolen og i samfundet. Derfor er der behov for sprogstimulering med støtte fra voksne på et tidligt tidspunkt.

 

Virkningerne af let læsning og højtlæsning for præ-skolebørn kan spores ved øget trivsel og bedre indlæring i skolen. Bøgerne stiles til en bred gruppe og udvikles, så især de belastede familier/forældre kan få nytte af dem. Bøgerne udleveres gratis af fagpersoner (f.eks. sundhedsplejesker, socialarbejdere, personale på familiecentre, daginstitutioner og biblioteker).

 

Ifølge Grønlands Landsbibliotek er der behov for bøger om det moderne grønlandske hverdagsliv, som børnene kan genkende. Ifølge biblioteket findes der kun ca. 20 grønlandske børnebøger (ikke oversatte), som egner sig til let læsning, højtlæsning og samtale for målgruppen 4-5 år.

 

Formål med projektet er:

At udvikle og udgive børnebøger, som kan have en positiv indflydelse på sprogudvikling, identitetsdannelse og tilknytning hos børnehavebørn.

 

Forskning viser tydeligt, at børns tidlige sprogudvikling påvirker deres læsefærdigheder og samtidig dæmper det problemadfærd i skolen og senere i livet.

 

Hvad:

Børnebøgerne vil blive udgivet i 2.500 eksemplarer pr. titel som 32 sider hardback skrevet og illustreret af grønlandske personer. Der skrives på grønlandsk på den ene side og dansk på den anden side, så børnene kan læse begge sprog. Lixtallet er omkring 22-25.

 

Der udarbejdes også et hæfte til forældre, som forklarer, hvordan man kan bruge bøgerne sammen med børnene (dialogisk læsning).

 

Samarbejdspartner:

Holte Rotary står for projektet i samarbejde med ’God Barndom’, som er en selvejende nonprofit institution. Denne organisation samarbejder med fagpersoner ved familiecentre i Grønland. Fagpersonerne giver udtryk for, at de mangler børnebøger, de kan bruge i arbejdet med småbørn og deres familier – både i forbindelse med sprogstimulering og anden vejledning til forældre, som har behov for det.

 

Beløb:

Beløbet afhænger af hvor stort et beløb, der indsamles. Ved ca. 90.000 kr. plus fondsmidler kan der udvikles og udgives 4 børnebøger. Tidligere projekter har fået støtte af Selvstyret og Den grønlandske Fond.

 

Fondsmidler:

Projektet er berettiget til ansøgning om midler fra både Dansk Rotary Hjælpefond og District Foundation.

 

I øvrigt:

Rotary kan blive nævnt i kolofonen i bøgerne.