Meddelelse fra verdenspræsidenten

Vores Verdenspræsident, Mark Maloney, sender jævnligt hilsner og ideer til os gennem sine nyhedsbreve.

De af jer, der har koblet jer til Rotary.org, kan blandt mange andre nyttige informationer og hjælpeværktøjer læse meddelelserne i den rette sammenhæng. Nedenfor er gengivet et ekstrakt af opfordringen til at styrke klubbernes medlemsudvalg.

Meddelelse fra verdenspræsidenten  
Mark Daniel Maloney
Præsident  2019-20

I løbet af 2019-2020 vil jeg opmuntre rotarianere og rotaractere til at få Rotary til at vokse.
Vi skal udvide serviceprojekter, forbedre gennemslagskraften i vores projekter, men vigtigst af alt skal vi øge vores medlemstal, så vi kan opnå mere.
Lad os prøve en ny tilgang til medlemskab, der er bedre organiseret og mere strategisk. Jeg beder hver klub om at udpege et aktivt medlemskabsudvalg bestående af mennesker med forskellig baggrund, der metodisk vil se på ledere og ledelse i samfundet.
Klubbens medlemskabsudvalg kan derefter anvende Rotarys klassificeringssystem - designet til at sikre, at variationsbredden af erhverv i lokalsamfundet er godt repræsenteret - med det for øje at identificere potentielle ledere, der med dygtighed, talent og personlighed vil kunne styrke klubben. Hvis klubbens medlemskabsudvalg er usikker på, hvordan de skal komme videre, kan de få inspiration fra en tjekliste for medlemsudvalg på Rotary.org, der indeholder præcise trin for, hvordan arbejdet kan organiseres.
Hvordan kan vi ellers skabe netværk for at få Rotary til at vokse? Vi vil også etablere nye typer klubber - enten uafhængige klubber eller satellitklubber - med forskellige mødeformer - og indhold og spændende muligheder for at yde service, ikke kun i områder, hvor der ikke i forvejen findes nogen Rotary-klubber, men også hvor Rotary allerede er etableret. Ingen Rotary-klub i verden er i stand til at yde services til alle dele af samfundet. Derfor skal vi organisere nye klubber på en måde, så de kan engagere de ledere i samfundet, der ikke har forbindelse med allerede eksisterende klubber.
Growing Rotary handler om at konnekte og skabe de netværk, der gør vores organisation unik i verden og får den til at blive større.
Lad os forpligte os til at få Rotary til at vokse og byde den næste generation af forskelligartede kvinder og mænd velkommen, når Rotary Connects the World.