Rotary Connects the Wold

Hvert år vælger den ny verdenspræsident et slogan. Mark Maloney valgte Rotary connects the World

Hvert år vælger den ny verdenspræsident et slogan. Mark Maloney valgte Rotary connects the World og har givet gode grunde til netop det valg, ligesom han gennem sine eksempler har vist hvorledes det ikke alene harmonerer med Rotarys vision, men også passer som fod i hose med de temaer, han har valgt at prioritere i 2019-20.
Jeg glæder mig til – sammen med jer – at bidrage til den videre udvikling af Rotary netværket. Et netværk, hvor den enkelte klub er omdrejningspunktet, center for det gode klubliv, det gode venskab, de gode aktiviteter, spændende møder, inspirerende foredrag og virksomhedsbesøg osv., listen er lang og klubben er suveræn i sit valg.
På guvernørskolen, hvor jeg i januar deltog sammen med 525 andre kommende guvernører, redegjorde Mark Maloney for 4 temaer, som han har valgt at fokusere på i 2019-20. De 3 af dem handler om Rotary internt, mens det 4. vedrører vores samarbejde med FN, de 17 verdensmål og det faktum, at det til næste år er 75 år siden FN blev til.
De interne fokuspunkter kan kort, lidt omskrevet gengives ved

  • fokus på medlemstilgang, medlemsfastholdelse og genoplivning af klassifikationssystemet,
  • fokus på familien og fleksibilitet i medlemsform, mødeafholdelse og mødefrekvens og endelig
  • fokus på tiltrækning af unge og erhvervsaktive, de erhvervsaktives muligheder for at bestride tillidshverv og et opgør med traditioner for arbejdspres på præsidenthverv og andre lederfunktioner i Rotary

De fleste har nu holdt sommerferie, og Rotary-året 2019-20 starter for alvor. Lad os få et godt år sammen, hvor vi konstant tænker 4-punktsprøven ind i alt, hvad vi fortager os, lad netværket gro til gavn for både de, vi gør noget for og for vores egen udvikling. Jeg glæder mig til samarbejdet, og tak fordi I har vist mig den tillid at vælge mig som guvernør for dette år.
Bo Madsen