Information fra Landssekretæren

Kære Præsident, sekretær og CICO

I den sidste tid har jeg fået en del spørgsmål vedrørende den nye Persondataforordning der træder i kraft den 25. maj 2018.

Derfor sender jeg denne informationsmail!

Vedrørende Persondataforordningen.

Mange klubber spørger hvad skal vi gøre? Det kan besvares helt kortfattet INTET på nuværende tidspunkt.

Databasen med de danske Rotary medlemmer mv. er jo ikke klubbernes men Rotary Danmarks ansvar.

Derfor er det Rotary Danmark der skal foretage ”certificeringen”

Rotary Danmark har en masse personer sat på denne sag.

EU Persondataforordningen rammer jo mange Rotary Lande, der alle har samme problem, derfor er vores Zürich kontor sat på sagen sammen med SEMDA der er det firma der har systemet til dataudvekslingen med USA. Ligeledes har jeg en kontakt til Lions der jo er i samme situation som os, og sidst men ikke mindst er der nogle af vore juristmedlemmer der også ser på sagen.

Da vi endnu ikke har modtaget den danske fortolkning af Forordningen kan vi ikke sige noget som helst konkret på nuværende tidspunkt, men det ser ud som om vi IKKE har data der giver de store problemer.

Det eneste vi indtil nu kan være usikker på, er om vi må have ledsagerens/ægtefællens navn med på personprofilen uden særskilt samtykke, men det vil tiden vise.

Så alt i alt kan klubbernes ledelse slappe af indtil I hører nærmere fra os.

Med venlig hilsen
Asbjørn Isaksen
Landssekretær