Nyt fra guvernøren

Vores inspirerende klubkammerater.

Jeg er ved at være i mål med mine besøg i distriktets klubber – når februar er gået mangler kun nogle få, der har måttet flytte guvernørens besøg – og jeg må sige, at det har været en inspirerende og spændende rejse rundt i de på mange måder meget forskellige klubber i vores distrikt.

Samtidig med at vi har talt meget om Rotary som det erhvervsnetværk, som Paul Harris i 1905 fik den gode ide at starte, har jeg også hørt om de mange humanitære projekter, som klubberne har gang i. Aktiviteterne er på dette område i god gænge – så god at Rotary Danmarks Hjælpefond er løbet tør for midler. Der er blevet søgt flittigt både her og af District Grants. Nogle klubber har sågar kastet sig ud i det, som mange ind imellem beskriver som en vanskelig opgave, at engagere sig i og søge Global Grants til humanitære projekter ude i den store verden.

Vores verdenspræsident Ian Riseleys opfordring til ”Plant et træ” er blevet taget op, og mange klubber er aktuelt i gang med projekter på dette felt.

Og vores til nu eneste Rotaract klub i distriktet – Roskilde Rotaract – er blevet kåret til årets Rotaract klub i Danmark samt Rotaract klubben med det bedste projekt (Ønsketræet på Roskilde Torv).

Rotaract

På billedet ses: præsident Casper Havnhøj Jensen og Katrine Risum Hansen

I distriktet har vi søgt efter en kandidat til uddannelsen som Peace Fellow, og ved klubbesøgene har jeg opfordret til, at man så sig om i sit netværk efter en sådan mulig kandidat. Dette har resulteret i, at vi nu har en særdeles velegnet person til den korte 3-måneders Certifikat uddannelse.

Sidste Rotary år 2016-17 søgte vores Foundation formand og vores daværende guvernør efter ubrugte Foundation midler.

Det afstedkom, at vi i Foundations 100 års jubilæumsår kunne yde et ikke uvæsentlig bidrag.

Vi kunne således samle ikke mindre end 280.092,00 kr.

Klubberne bidrog ekstraordinært med 46.800,00 kr.

Det samlede beløb på 326.892,00 kr. blev øremærket til arbejdet med at udrydde sygdommen Polio, hvilket betød, at Melinda og Bill Gates Fond ydede det dobbelte af vores samlede bidrag. På den måde voksede distriktets og klubbernes bidrag til i alt 980.676,00 kr. – svarende til at 280.000 børn kunne vaccineres mod Polio.

For denne indsats har Distrikt 1480 modtaget:

Diplom

2016-17 Presidential Citation underskrevet af sidste års verdenspræsident John F. Germ.

med venlig hilsen
Axel Brandt Lunholt
Distriktsguvernør 2017-2018