Forårskoncert med Kåre Norge

Invitation til Holbæk Rotary Klubs støttekoncert med Kaare Norge på
El-værket,

Program

11. marts 2018 kl. 19.00
Som I alle ved, har vores klub doneret en Pavillon til Holbæk kommunes nye ældrecenter på Samsøvej.
Afleveringen og indvielsen fandt sted 30. juni i år, og bl.a. Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard holdt en tale, hvor han takkede Holbæk Rotary Klub for den fine gave.
Der var mødt mange op, og de af beboerne der var i stand til det, var blevet fulgt udendørs og fulgte indvielsen.
Hele projektet startede i begyndelsen af året, hvor vores projektudvalg, der består af Pia, Susanne, Bent og undertegnede, blev kontaktet af lederen af plejecentret, som gerne ville vise os det nye center, populært kaldet 8-tallet.
Vi havde jo nok en fornemmelse af, hvad det drejede sig om, da vi året inden havde doneret en ”Snoozel-vogn” til plejecentret i Jyderup.
På 8-tallet fik vi en orientering og rundvisning, og vi så og hørte om, hvilke ressourcer havde til rådighed for hele året. Det nye center, der arkitektonisk og indretningsmæssigt er meget moderne, manglede imidlertid en række forskellige praktiske ting, der kunne give beboerne forskellige muligheder for adspredelse i en ellers ensformig hverdag.
Men det var der på grund af kommunens økonomi ikke mulighed for.
Et ønske fra ledelsen af 8-tallet var bl. a. en pavillon, hvor man kunne tage beboerne ud i, så de dels kunne få lidt frisk luft, dels nyde synes af de flotte grønne omgivelser.
Alt dette endte med, at Holbæk Rotary Klub besluttede at donere en sådan pavillon, og da vi vurderede at det var vigtigt at få denne opstillet inden sommeren, ansøgte vi både Rotary Danmarks Hjælpefond og District Grants. Vi vidste, at vi var sent ude, og midlerne i District Grants var opbrugt. Der var stadig lidt penge i kassen hos Hjælpefonden, som gerne ville støtte projektet med 6000 kr.
Det resterende beløb, 29.000 kr., ”lånte” vi af kassebeholdningen, med den intention at stable et støttearrangement på benene, til at dække mest muligt af dette ”lån”.
Projektudvalget besluttede derfor, med accept fra bestyrelsen, at gennemføre en støttekoncert med den kendte guitarist Kåre Norge. Denne afholdes i El-værket søndag den 11. marts 2018.
Da vi syntes, at Holbæk Kommune burde bidrage med at stille El-værket gratis til rådighed for os, kontaktede vi daværende borgmester Søren Kjærsgaard om dette, og med hans mellemkomst lykkedes det.
Samtidig er det lykkedes for Pia at få en sponsor til koncerten, nemlig Sparekassen Kronjylland, der har bidraget med 10.000 kr.
Vi har arbejdet med dette hen over sommeren og efteråret 2017, og i december startede det hårde arbejde med markedsføringen. Der er trykt foldere, som er omdelt i byen, og der vil blive opsat plakater rundt omkring. Vi vil også annoncere i de lokale medier.
Billetsalget er allerede godt i gang, så skynd dig at købe billetter til dig og din familie gennem Billetto. (Søg på Kaare Norge).
Der er to typer billetter: koncert med eller uden tapas og vin/øl/vand. Billetprisen er kr. 145,- / 225,-.
Da vi selv skal stå for alt det praktiske med bordopstilling, salg af mad og drikke, afrydning og rengøring, forventer vi, at en del af klubbens medlemmer deltager i dette, ligesom vi naturligvis også forventer, at klubbens medlemmer promoverer koncerten overfor familie, venner og bekendte.
Og ikke mindst at I selv deltager.
Reserver allerede nu 11. marts 2018, og stil dig til rådighed for klubben denne dag.
Se mere om alle detaljerne i den vedhæftede folder.

Venlig hilsen
John Petersen