Veteraners børn 4

Veteraners børn

 

Rotary støtter

Et af de fantastiske projekter der er i fokus i 2017-2018, er hjælpen til veteranbørn.

Hvorfor

Børn er vores fremtid. Kun ved en tryg og kærlig barndom sikres det, at barnet kan få et solidt fundament for det fremtidige liv og dermed blive givende for sig selv og samfundet.

Hvordan

Vi har i distrikt 1470 udarbejdet et idekatalog, hvor der er nedfældet flere projekter som klubberne kan involvere sig i. Disse projekter er baseret på såvel økonomisk bistand som manpower fra klubberne.

Fremtidens veteranbørn

Baggrund

”Veteranbørn og deres problemer har minimalt fokus i den offentlige debat, hvilket jo er helt urimeligt.

Når man tænker på, at de som børn naturligvis ikke aktivt kan deltage i debatten på lige fod med de voksne, bliver det endnu mere klart, at vi her har med en gruppe at gøre, der har stærkt brug for hjælp.

Derfor vil vi fra Rotarys side hjælpe de børn, der blev glemt, og som ikke selv valgte deres situation og fremtid.

Vi Rotarianere kan gøre en forskel på flere måder og jo flere klubber der går sammen, jo stærkere en indsats kan vi skabe – til gavn for disse børn.”

Distriktsguvernør Peter R. Koefoed

Idekatalog

Find idekataloget her: https://www.rotary.dk/veteraners-born-2

I Danmark er der ca. 7.000 veteran-børn der har brug for støtte

Rotary DK – distrikt 1470

kort

 

Udfordringerne – for børnene:

Veteranbørnene kæmper b.la. med følgende udfordringer:

 • Sorg

 • Angst

 • At miste (helt eller delvis)

 • Utryghed og bekymring

 • Manglende kærlighed

 • Manglende indlæringsevne

 • Manglende selvværd

 • At skulle flytte bopæl eller skole

 • Utryghed og flovhed ved at tage venner med hjem

 • At blive indesluttet

 • Mobning

At tage vare på og ansvar for søskende og/eller forældre

Børn

En fortælling fra virkeligheden:

”Jeg fik min far hjem efter udsendelsen, hvor han overlevede krigen. Han var dog en hel anden far. Jeg blev bange for ham, for jeg vidste aldrig om han drak eller ville true eller slå min mor. Først senere forstod jeg, hvorfor han var blevet sådan, men det var hårdt at se min mor bryde sammen og at miste min far. Nu er han her ikke mere og desværre husker jeg ham mest fra den sidste tid og ikke fra før. Jeg har aldrig været så ked af det og jeg kunne ikke tale med nogen om det – hellere ikke min mor, for hun havde jo masser af problemer selv” – fortalt af anonymt veteranbarn.

Det er ca. hver 10. veteran der bliver syg.

Der er i gennemsnit 1 barn pr. veteran.

Barn