Veteraners børn 2

De usynlige børn

Baggrund

Hvert år sender Danmark soldater til verdens brændpunkter. At være udsendt kan have store omkostninger. Ikke alene for den enkelte soldat, men også for resten af familien – både under og efter udsendelsen. I løbet af de seneste år har der været stort fokus på at tage sig af og bakke op om soldaterne. Derimod har der ikke været særligt fokus på børnenes situation og følelser i forbindelse med en udsendelse af enten far eller mor.

Børnene føler sig ofte alene med deres problemer, og familie og omgivelser kan have svært ved at tackle situationen. Er en far eller mor traumatiseret pga. udsendelsen er der stor risiko for, at barnet bliver sekundært traumatiseret. Får børnene ikke hjælp i tide, kan det på sigt ud­mønte sig i manglende selvværd, isolation, mobning, selvskadende adfærd, indlærings- og mange andre problemer. Dette vil følge børnene resten af livet, hvis vi ikke tager os af dem nu. Skoler og det offentlige har generelt ikke det fornødne beredskab til at hjælpe disse børn.

Det er baggrunden for, at Rotarydistrikt 1470 har valgt at hjælpe børn af veteraner.