Veteraners børn 3

Det kan være svært at være barn af en soldaterveteran.

Børnene oplever ofte at det pludselig slår klik for mor og/eller far, og så opstår der problemer.
 

Mange børn af veteraner har det bestemt ikke godt, hvorfor vi har sat kraftigt ind for at hjælpe hvor vi hjælpe kan.

Vi har derfor lavet et godt Idekatalog, hvor I som klub kan få inspiration fra.

Tryk blot på denne tekst for at se kataloget

Donationer kan eventuelt indbetales på konto 9012 4561083180