Stor tilgang og god dynamik i København City Rotary klub.

Stor tilgang og god dynamik i København City Rotary klub.

I løbet af godt et år er klubben vokset fra 10 til 22 medlemmer.

Det har skabt et stærkt team af engagerede Rotarianere, som nu arbejder med mål om at udbygge klubbens aktiviteter.

Det startede for fire år siden

Egentlig er det en gammel Rotary klub, som for fire år siden havde det svært. Men så mødte klubbens ledelse med Rotaractere, som var på vej til at ville skifte til at blive Rotarianer.

Fire Rotaractere meldte sig ind, og fik sammen med de øvrige klubben drejet ind i en ny fremtid. Efter et par år er det på det sidste gået stærkt, så der nu er en stærk klub med en meget høj mødeprocent.

Den seneste vækst – brug af Facebook og LinkedIn

Væksten det seneste år er skabt dels ved at flere Rotaractere har meldt sig ind, men i lige så høj grad ved, at nye selv har søgt ind i klubben.

De har i deres netværk hørt om Rotary og så selv opsøgt muligheden.

Holger Gyldenlund Pedersen, klubbens præsident i år, fortæller at de hver anden uge på FB udsender 200 invitationer til at komme med til et møde i klubben og 100 via LinkedIn.  Det bidrager til, at der kommer flere gæster, hvoraf nogle så vælger at blive egentligt medlem.

Ved møderne sørger medlemmerne af sig selv for at skifte plads, så man over tid kommer til at tale med så mange af de andre som muligt. Det er med til at skabe et godt kendskab på tværs af klubben.

God varieret læring

Kerneaktiviteten er bygget op om foredrag med mange forskellige temaer. Diversiteten i medlemskredsen gør, at der kommer en god debat, med mange vinkler ind på det aktuelle tema.

Det samler klubbens medlemmer, og den fine debat giver bred læring til medlemmerne.

Med den nye størrelse er det ambitionen at klubbens organisering nu udbygges med udvalg, og der tales om et projekt, hvor klubben i fællesskab løfter en humanitær opgave, lige som det ses i andre klubber.

To af klubbens medlemmer er allerede aktivt med i distriktets arbejde med udryddelse af Polio.

Møder hver anden uge

Klubben er en af dem, som har taget Rotarys nye regelsæt til sig, og valgt at der kun er møder hver anden uge. Til gengæld har klubben nok en af distriktets højeste mødeprocenter.

Vi forventer at den gode udvikling og vækst fortsætter, slutter Holger Gyldendlund, godt støttet af nogle af de nyere medlemmer.

BEZ/15.11 2017

Formand for PR og tidligere Distrikts guvernør, Bjørn Zebitz

e-mail: dg1470-1516 (at) rotary.dk (),   Mobil: 4019 0710