Der var desværre fejl i det nys udsendte månedsbrev

Vi beklager meget
Sætter-og hackernissen holder desværre ikke sommerferie

Teknik kan være svært en gang imellem, det har desværre betydet at månedsbrev 2 kun delvis er udsendt.

Vi genfremsender derfor månedsbrevet med en beklagelse om, at kun noget af månedsbrevet kunne læses korrekt.