Månedens AG histortie

Ulla Jarulf Kjærgaard, område 5

AG

Medlemsfremgang – JUHU!

De 10 klubber i København og Frederiksberg*) kan næsten ikke få armene ned. Den nyeste medlemsstatistik viser nemlig, at disse klubber det sidste år har oplevet en samlet netto tilgang på 6%.

3 af klubberne markerer sig specielt med stor medlemstilgang. Det er Frederiksberg-Mariendal, der har fået 8 nye medlemmer, svarende til 17 % fremgang og landets største klub – og frokostklub - København, der med 8 nye medlemmer har haft 5,2% tilvækst.

Mest bemærkelsesværdig er dog København City, der kun havde 11 medlemmer i juli 2016. De har budt 9 nye medlemmer velkommen og er nu oppe på 20 medlemmer. 82% stigning - FLOT!

Fælles for de 3 klubber er i øvrigt, at de i samme periode ikke har oplevet afgang af medlemmer.

På sidste præsidentnetværksmøde diskuterede præsidenterne, hvad årsagen kan være til den positive udvikling. Hvad det er, klubberne gør godt?

Der var enighed om, at det, der tiltrækker nye medlemmer, er:

- et godt foredragsprogram, gode arrangementer og spændende projekter
- en klub, der hviler i sig selv og som åbent byder gæster og nye medlemmer velkomne
- en klub, der kan byde på personlige og professionelle kontakter for nytilkomne
- en klub, der byder på mangfoldighed og god fordeling i alder og køn
  og
- en klub der er åben og forstår at markedsføre sig på den rigtige måde overfor
   potentielle medlemmer.

Klubberne i Distriktets Område 5 nyder nu den danske sommer og glæder sig til en ny spændende sæson, som måske byder på endnu flere medlemmer…..

AG

 

 

 

 

 

 

*) De 10 klubber i Område 5 er: København, København City, København Vesterbro, København Langelinie, København Grundtvig, Copenhagen Morning, Copenhagen International, Frederiksberg, Frederiksberg-Falkoner og Frederiksberg-Mariendal.