ROTARY: D1470 - Månedsbrev - august 2017

Kan du ikke læse mailen klik her

Rotary Denmark

Distrikt 1470

2017-18

Peter Reimesch Koefoed

Bill Gates

D1470 - Månedsbrev - august 2017

Der var desværre fejl i det nys udsendte månedsbrev

Vi beklager meget
Sætter-og hackernissen holder desværre ikke sommerferie

Læs mere her

Guvernørens videoinformation, SE DEN HER

August 2017

Læs mere her

Kom og vær med til årets distriktskonference

Det er nu I skal tilmelde jer

Læs mere her

End Polio Now

Imponerende

Læs mere her

Veteraners børn 2

De usynlige børn

Læs mere her

Legatuddeling

Legatuddeling på K-Nord i Kgs. Lyngby

Læs mere her

Månedens AG histortie

Ulla Jarulf Kjærgaard, område 5

Læs mere her

Hjælpefonden

Indsamlingsboks i Kastrup Lufthavn

Læs mere her

Det sker i distrikt 1470

Spændende klub og distrikts arrangementer

Læs mere her

Distriktsledelsen 1470

2017 / 2018

Læs mere her

Logo

 

Indput til september månedsbrev,
deadline 25. august 2017,
bedes sendt til en af nedenstående

 

REDAKTION:

Ansvarshavende redaktør:
DG Peter R. Koefoed
dg1470-1718 (at) rotary.dk

Redaktør: Just Hartoft
just (at) hartoft.dk

Grafisk design og opsætning: 
Just Hartoft
just (at) hartoft.dk

Har du brug for hjælp vedr. brug af portalen

Så gå ind på Servicefunktioner > Support.

Her finder du både videoinstruktioner og manualer om de mest almindelige funktioner i portalen.

Statistikker

Er du interesseret i statistisk materiale om medlemsantal pr. klub, distrikt og land, fordeling på alder og køn og meget mere, så kan du finde statistisk materiale tilbage fra 2013 på Rotary Danmark > Dokumenter > Statistikker.

Medlemsbøger

De nye medlemsbøger ligger klar fra Rotaryårets begyndelse 1. juli. Medlemsbøgerne kan bestilles ved at gå ind under Servicefunktioner > Shop > Medlemsbøger.

Rotary Magasinet

bliver fordelt til alle landets klubber efter den 12. juni. Det er vores Assisterende Guvernører, der sørger for at magasinerne når ud til klubberne.

Rotary Nyhedsbrev    Distrikt 1470 - Peter Reimesch Koefoed