Tillykke til 22 nye RLIér

Nye RLI er RLI er et udviklingsprogram for “græsrødder”

Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikts-/græsrodsprogram, som har fokus på lederudvikling i mange regioner verden over.

RLI er en selvstændig organisation og ikke en officiel del af Rotary  International.

RLI tilskynder klubberne til at give de rotarianere, som har et passende forhold mellem Rotaryanciennitet og alder, og som samtidig udviser engagement og viljen til at tage ansvar som klubbens mulige kommende ledere, en særlig indføring i Rotaryviden og i lederrollen – begge egenskaber, som er af vital betydning i frivillige organisationer som Rotary.

 

 

 

 

22 nye RLI aspiranter fra D 1480  foråret 2019

 

HVORFOR RLI?

Rotary Leadership Institute (RLI) udbyder kurser bestående af 3 dagsmoduler, som afvikles på lørdage i tiden fra 9.00 til 16.00. Kurserne henvender sig til engagerede Rotarianere, som gerne vil videre mere og lære mere om hvad Rotary er. Kurset har sigte på at give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidig med at vedkommendes netværk udbygges betragteligt.

Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en stærkt medspiller for den enkelte klub. Den fremadrettede udvikling i klubberne mod måske mere internationalt arbejde stiller krav om, at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i fx Rotary's mange forskellige muligheder og programmer.

Også i forbindelsen med at kommunikere vores tanker, planer og målsætninger ud til omverdenen via IT, skrevne medier, presse mv. får større og større betydning, når vi i konkurrence med andre organisationer skal headhunte nye engagerede medlemmer til vores klubber.

RLI giver et helt konkrete færdigheder til den enkelte og til hans/hendes klub. Noget som kan være til stor gavn for begge parter, når mål såvel som delmål skal nås.

Rotary Leadership Institute (RLI) – er baseret på 3 intensive dage fordelt over ca. 3 måneder og med gennemgang af flere relevante emner, der giver deltagerne et bredt indblik i Rotary og mulighederne i organisationen.

RLI er baseret på erfaringer fra tidligere forløb og uddannelseskonceptet RLI, som gennemføres i Rotary distrikter verden over – se mere på www.rlifiles.com.

Varm anbefaling fra en deltager i kurset, RLI, Rotary Leadership Institute 2019

 RLI 2RLI 1

 

Jeg anbefaler gerne alle distriktets medlemmer at deltage i et RLI forløb.

Alle får udover en god oplevelse, en grundig introduktion til Rotary, netværk til andre klubber, kompetencer til ledende poster samt en masse andre gode og lærerige oplevelser.

Jeg er også af den overbevisning at især nye medlemmer bliver tilknyttet tættere til Rotary og dermed får et længerevarende medlemskab af Rotary.

  

Arly Troelsen

Nørre Alslev Rotary Klub