Stillingsopslag - Assisterende Guvernør til AG Område 3

Har du lyst til at være Assisterende Guvernør?

Funktionen som Assisterende Guvernør i AG Område 3 er ledig med tiltrædelse for de nuværende Præsident Electer og virke fra oktober 2020, hvor der afholdes PrePETS.

AG Område 3 dækker klubberne Ballerup RK, Ballerup Sct. Jakob RK, Egedal RK, Frederikssund RK, Frederikssund Falkenborg RK, Halsnæs RK, Herlev RK og Slangerup RK.

Som AG skaber du netværket mellem præsidenterne og klubberne i hvert af de syv AG områder, hvor du støtter erfaringsudvekslingen og samarbejdet mellem klubberne. Du er ligeledes bindeleddet mellem klubberne og Distriktet, hvor du synliggør og støtter klubbernes adgang til Distriktets og Rotarys mange tilbud og muligheder. Du er distriktsguvernørens højre hånd i dialogen med klubberne.

Som AG'er samarbejder du med Distriktets seks øvrige AG'ere og du deltager i den Udvidede Distriktsledelse samt i Rotary Danmarks årlige Udviklingsseminar.

Du opnår kendskab til klubbernes mangfoldighed og oplever den diversitet Rotary rummer i klubber og medlemmer.

Det er forventeligt, at du har været klubpræsident og gerne, at du har gennemført RLI (Rotary Leadership Institute), eller gør dette snarest ved din tiltrædelse (næste hold er i foråret 2021).

Du forventes at være AG'er i tre år og er dermed en væsentlig del af kontinuiteten i Distriktet. Ligeledes åbner dit virke som AG'er ofte nye døre til Rotary.

Du forventes at tiltræde snarest, så du kan følge Præsident Electerne fra deres PrePETS i oktober og i deres forberedelser af det kommende Rotary år. Det er forventeligt, at du følger tre hold præsidenter og at du i denne periode også følger klubberne, så du kender klubberne og er kendt i klubberne.

Du vil i indeværende Rotary år arbejde sammen med AG Hans Thygesen, der følger og støtter dette års klubpræsidenter i AG Område 3.

Dine udgifter i f.m. virket som AG dækkes jf. Distriktets retningslinjer for Økonomi.

Har du lyst til at høre mere om funktionen, da ring til mig på mobil 40745334 eller vores distriktsguvernør elect Nicolai W. Asmussen på 28100164.

Du bedes sende din ansøgning senest den 1. oktober til mig på mail: dg1470-2021 (at) rotary.dk , og vi forventer at holde samtaler i uge 41 og 42.