Årsmøde 2020

Distriktets årsmøde afholdes den 1. oktober kl. 17.15

Distriktets årsmøde afholdes den 1. oktober kl. 17.15.

Årsmødet er varslet som et Gå Hjem møde den 1. oktober kl. 17.15 på Regattapavillonen, Bagsværd.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne med rapportering fra Immidiately Past Distritksguvernør Bo Madsen, godkendelse af regnskab og valg til Distriktets repræsentanter i Rotary Danmarks udvalg.

Der vil ligeledes være godkendelse af reviderede vedtægter for Rotary Danmark, der imødekommer de indsigelser, der blev gjort ved afstemningerne i det forgangne Rotary år og ligeledes fremlægges Distriktets reviderede vedtægter til godkendelse.

Flere klubber har grundet medlemsantallet mere end en valgmand – mere end en stemme, så husk at få fuldmagterne for dem som repræsenterer klubben korrekt udfyldt. Fuldmagterne medbringes på mødet, og der kan kun gives fuldmagt til et medlem af klubben.