Rotaract

Vi støtter Rotaract’s mål for medlemsudvidelse

Rotaract har på internationalt plan sat barrieren højt og ønsker en substantiel medlemsvækst de kommende år, og samarbejdet mellem Rotary og Rotaract er i dag endnu tættere hele vejen igennem organisationen.

Således er også i Distriktet nedsat arbejdsgruppe for at støtte Rotaracts arbejde i at udvide de eksisterende klubber og at danne nye klubber. Der er i det indledende arbejde sat fokus på vækst i de Købnehavnske klubber og opbygning af Rotaract i Nordsjælland.

Potentialet er der, lad os samme løfte Rotaract i Distriktet til glæde for både Rotaract og Rotary.