Status for halvåret

Nu er vi ca. halvvejs i dette Rotary-år. Det er jo et godt tidspunkt at gøre lidt status – har I nået det i klubben, som I har sat jer for? Er I godt på vej?

Ønske om fornyelse:
Jeg har været rundt i næsten alle distriktets klubber på ’guvernør-besøg’ – det har fra min side være en stor fornøjelse. Og tusind tak for den gode respons jeg har fået.
Helt generelt oplever jeg, at der er god trivsel i klubberne – og at medlemmerne er glade for at være rotarianere. I langt de fleste klubber oplever jeg også et ønske om fornyelse. Herunder er der næste alle steder fokus på, hvordan vi kan få Rotary som erhvervsnetværk til at fungere optimalt.
Hvordan kan vi sætte Rotary som erhvervsnetværk mere i ’system’ og dele viden og erfaring?
Hvordan kan vi få mere erhvervsindhold i klubbernes aktiviteter?
Og hvordan synliggør vi dette bedre for potentielle og nye medlemmer?

I de fleste klubber har vi talt om at invitere Iværksættere ind – og lade dem pitch deres forretningside, give sparring og evt. indstille til distriktets Iværksætterpris!

Og vi har talt og vigtigheden af at udvide netværket ud over klubben gennem bl.a. Intercity-møder og besøg i hinandens klubber.

Rotary som erhvervsnetværk
Det skal vi derfor sætte mere fokus på. Der vil komme en invitation til et arrangement med dette emne, så vi kan udvikle nye aktiviteter til klubberne og i distriktet.

Facebook-gruppen: Netværk med mening.
Siden august er gruppen vokset fra 120 til 528 og mange gode ideer og oplevelser deles. Det er en god måde at være synlig og blive inspireret fra hinanden.
Tak til alle jer som er blevet medlem i

Årets distriktskonference har vi valgt at afvikle på en ny måde:
Den formelle del: Årsmødet er afviklet i september med stort fremmøde og god debat.
Lørdag den 27. april 2019 holder vi distriktets inspirationsdag på Efterslægten i København NV – en dag hvor vi fra 9.00 – 16.00 får masser af inspiration og får mulighed for at dele erfaringer og ideer.
Inspirationsdagen er åben for alle: nye og erfarne rotarianere og rotaracter - studenter og værtsforældre. Emnerne på dagen handler om det som sker i klubberne, og det som måske kan komme til at ske – der bliver korte oplæg i plenum og mange break-out-sessions. Masser af inspiration!
Kl. 18.00 starter distriktets ’galla-fest’ – som også er for alle.

Klubbens mødekalender:
Jeg foreslår, at I lægger Inspirationsdagen og festen ind i jeres klubs mødekalender og opfordre til at mange deltager, så vi kan få et brag af en inspirationsdag / fest.
Programmet udsendes i januar og indeholder mange spændende oplægsholdere / emner / events – herunder emner som I kan bruge i klubbens kommende mødeprogram.

Nye personer i distriktsledelsen:
Ny DC – distriktscounselor er Karin Olsen fra Vesterbro RK
NY AGE - Assisterende guvernør elect i område 6 er Jette Baden, Christianshavn-Slotsholmen RK
Ny AGE - Assisterende guvernør elect i område 7 er Bent Ellegaard København Grundtvig RK

 

Jeg ønsker jer det bedste for det næste halvår – og glæder mig til at ses
Susanne Gram-Hanssen
Guvernør d1470
2018-19